Σε καθεστώς πτώχευσης ομόλογα της Folli Follie

Σε καθεστώς default βρίσκονται τα ομόλογα της Folli Follie, για τα οποία η εταιρεία έκανε γνωστό πως δεν έχει προχωρήσει στην πληρωμή των τοκομεριδίων.

Σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο η Folli Follie ανακοίνωσε ότι ο διαχειριστής – εκπρόσωπος (trustee) των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων EUR 249.500.000 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg SA (τα «Ομόλογα 2019») απέστειλε δήλωση καταγγελίας (acceleration notice) προς την θυγατρική της Εταιρείας, FF Group Finance Luxembourg SA.

Την ίδια ημέρα ο trustee των Ομολόγων 2019 κατέστησε απαιτητές τις αξιώσεις δυνάμει των εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρεία και την θυγατρική της, FF Group Finance Luxembourg II SA, βάσει των όρων των Ομολόγων 2019.

Στο μεταξύ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 20.000 ευρώ στην Folli Follie, λόγω μη ορθής – σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ – κατάρτισης των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.