Αυξημένες οι πωλήσεις του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το εννεάμηνο

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,9% παρουσίασε ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης το εννεάμηνο 2019. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στα 254,36 εκατ. ευρώ έναντι 249,56 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018.

   Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 50,40 εκατ. ευρώ από 51,31 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 1,8%. Τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ ανήλθαν σε 13,75 εκατ. ευρώ από 14,93 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 7,9%. Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε 25,47 εκατ. ευρώ από 25,16 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,79 εκατ. ευρώ από 12,21 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 3,5%.

   Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η περίοδος του εννεαμήνου της χρήσης 2019 χαρακτηρίζεται από:

   – Αύξηση του ενοπιημένου κύκλου εργασιών κατά 1,9% και οριακή μείωση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 0,2%, η οποία οφείλεται στη μείωση του όγκου στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων.

   – Μειωμένη ζήτηση στον κλάδο των γεωσυνθετικών στις ΗΠΑ, στον κλάδο του carpet backing, καθώς και στους μεγασάκους για την αγορά των λιπασμάτων. Η εν λόγω μείωση αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου πωλήσεων από τις νέες επενδύσεις στη θυγατρική της Σκωτίας και των ελληνικών θυγατρικών στον κλάδο της συσκευασίας.

   – Μείωση των μικτών κερδών κατά 1,8% και συμπίεση του περιθωρίου μικτού κέρδους η οποία οφείλεται στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων και κυρίως στη συμπίεση των περιθωρίων του carpet backing λόγω της πτωτικής τάσης της αγοράς και της σημαντικής αύξησης του ανταγωνισμού από χώρες χαμηλού κόστους. Η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους στις ελληνικές θυγατρικές του ομίλου στον κλάδο της συσκευασίας και στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων αντιστάθμισε εν μέρει την απώλεια του περιθωρίου κέρδους στα τεχνικά υφάσματα στις εταιρείες του εξωτερικού.

   – Μικρή η επίδραση από τις θετικές συναλλαγματικές διαφορές στα αποτελέσματα του ομίλου.

   Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των συμμετοχών του ομίλου με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων η διοίκηση του ομίλου αποφάσισε:

   α) την οριστική παύση της εντάσεως εργασίας παραγωγικής διαδικασίας υφαντών μεγασάκων (FIBC) στη Σόφια της Βουλγαρίας, η οποία οργανικά υπάγεται στη θυγατρική Thrace Ipoma AD, και την αντικατάσταση του παραγόμενου όγκου από υφιστάμενους και νέους υπεργολάβους (sub-contractors) και

   β) τη στρατηγική εστίαση στις δραστηριότητες της Ευρώπης και τη μείωση της παρουσίας στην αγορά των γεωυφασμάτων στην Αμερική. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά της γραμμής μη υφαντού βελονωτού υφάσματος (needlepunch) από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία Thrace Linq Inc. η οποία εδρεύει στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ και εγκατάσταση της στην 100% θυγατρική εταιρεία Don & Low Ltd, η οποία εδρεύει στο Forfar της Σκωτίας, με σκοπό την ενδυνάμωση και περαιτέρω εδραίωση των προϊόντων της στην αγορά της Μ. Βρετανίας και της Β.Δ. Ευρώπης.