Εκτεταμένη φοροδιαφυγή έφεραν στο φως οι στοχευμένοι έλεγχοι για τον εντοπισμό αδήλωτων πωλήσεων μέσω διαδικτύου, που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι ελεγκτές της Α.Α.Δ.Ε. συγκέντρωσαν και συνδύασαν στοιχεία από το διαδίκτυο, (ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης), τις βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. και τρίτες πηγές.
Μικρή αλλά ουσιαστική είναι η βελτίωση που καταγράφει η εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ, ενός από τους σημαντικότερους φόρους ο οποίος φέτος μειώθηκε για τους ιδιοκτήτες μεσοσταθμικά κατά 22%. Η θεωρία του οικονομικού επιτελείου ότι φόροι που μειώνονται είναι περισσότερο πιθανό να εισπραχθούν τείνει να αποδειχθεί με τα πρώτα δείγματα...