Μικρή αλλά ουσιαστική είναι η βελτίωση που καταγράφει η εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ, ενός από τους σημαντικότερους φόρους ο οποίος φέτος μειώθηκε για τους ιδιοκτήτες μεσοσταθμικά κατά 22%. Η θεωρία του οικονομικού επιτελείου ότι φόροι που μειώνονται είναι περισσότερο πιθανό να εισπραχθούν τείνει να αποδειχθεί με τα πρώτα δείγματα...