Ευρωζώνη: Στο 7,5% η ανεργία τον Οκτώβριο

Στο 7,5% διαμορφώθηκε ο δείκτης της ανεργίας στην ευρωζώνη τον Οκτώβριο, από το 7,6% τον Σεπτέμβριο, και από το 8% τον Οκτώβριο του 2018.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας από τον Ιούλιο του 2008. Στην ΕΕ των 28 η ανεργία διαμορφώθηκε στο 6,3% τον Οκτώβριο, σταθερή από τον Σεπτέμβριο και χαμηλότερα από το 6,7% τον Οκτώβριο του 2018.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στην ΕΕ από την αρχή της ανακοίνωσης των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας, τον Ιανουάριο του 2000.

Μεταξύ των κρατών μελών, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφθηκε στην Τσεχία (2,2%), στη Γερμανία (3,1%) και στην Πολωνία (3,2%).

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στην Ελλάδα και στο 16,7% τον Αύγουστο, και στην Ισπανία (14,2%).

Στην Ελλάδα σημειώθηκε και η μεγαλύτερη μείωση, στο 16,7% από το 18,9% στο διάστημα Αύγουστος 2018-Αύγουστος 2019.