Ο Στέφανος Βλαστός νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ

Τον διορισμό τριών νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, με ισχύ από 28 Νοεμβρίου 2019, ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μοναδικής μετόχου της ΕΤΑΔ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν. 4389/2016 και σε συνέχεια της παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, της Εντεταλμένου Συμβούλου και ενός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΤΑΔ, αξιολόγησε και επέλεξε στελέχη με μακρά επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και γνώσεις στη διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να διαχειριστούν τις προκλήσεις, αλλά και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες σε σχέση με το ευρύ χαρτοφυλάκιο ακινήτων που έχει η ΕΤΑΔ, συμβάλλοντας στην αύξηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, ομόφωνα αποφάσισε τον διορισμό των ακόλουθων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ.

1. Στέφανος Δ. Βλαστός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Άκης Μαρκάτος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Χαρά Βαρδακάρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το σημερινό επταμελές ΔΣ συμπληρώνεται από τα μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. που διορίστηκαν στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΕΤΑΔ, με ημερομηνία 15.02.2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ καλωσορίζει τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα νέα μέλη και εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Επίσης, ευχαριστεί την προηγούμενη Διοίκηση της ΕΤΑΔ για τη συμβολή της στην πορεία της εταιρείας.

Η ΕΤΑΔ θα συνεχίσει την υλοποίηση του Επιχειρηματικού της Πλάνου, με βασικές προτεραιότητες την ωρίμανση, αποτίμηση και βέλτιστη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων, όπως και την αύξηση των εσόδων της. Η επίτευξη των στόχων αυτών αναμένεται να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Το who is who του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και των νέων μελών

Στέφανος Βλαστός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Ο Στέφανος Δ. Βλαστός είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Vrije Universiteit Brussel (VUB) και ΜΒΑ από το SDA Bocconi, καθώς και το NYU Stern School of Business (πρόγραμμα ανταλλαγής). Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς όπως ο τραπεζικός, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο τουρισμός και η πληροφορική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπήρξε διευθυντικό στέλεχος στη Γαλλική εταιρεία συμβούλων YLIOS Ελλάς, στέλεχος στην Bear Sterns International (νυν JP Morgan Chase & Co), στην Credit Commercial de France (νυν HSBC Bank) και στην Banque des Dépȏts CH (νυν EFG Intl). Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρίες του ComMIT Γκρουπ-ΔΙΑΣ Ventures και Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια κατείχε τη θέση του Διευθυντή στην εταιρεία GRIVALIA Hospitality A.E., τουριστικού βραχίονα της GRIVALIA Properties ΑΕΕΑΠ, συμβάλλοντας ενεργά και με επιτυχία στην ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας στο τουριστικό επιχειρείν.

Άκης Μαρκάτος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Ο Άκης Μαρκάτος είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, και κάτοχος M.Sc. σε Modern & Applied Optics από το University of Reading. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Α.Ε., Σύμβουλος Διοίκησης στη Forthnet, Διευθυντής Επενδύσεων σε μεγάλο Venture Capital fund στην Ελλάδα, την Attica Ventures, και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurocom Expertise A.E. Επίσης διετέλεσε Υπεύθυνος των ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και Διευθυντής και Ερευνητής του Wolfson Unit στο University College London με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνολογίας στη βιομηχανία, στον τομέα των Optical Fiber Communications. Ακόμα, έχει διατελέσει Σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε θέματα απελευθέρωσης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, καθώς και εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECTA (European Competitive Telecommunications Association) και έχει πάνω από 40 δημοσιεύσεις σε θέματα τηλεπικοινωνιών και χρηματοοικονομικής διαχείρισης έργων τηλεπικοινωνιών και επενδύσεων.

Χαρά Βαρδακάρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

H Χαρά Βαρδακάρη είναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μεταπτυχιακού τίτλου MBA in finance από το Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociale του Παρισίου, Γαλλία. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική πορεία στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία ως σύμβουλος επιχειρήσεων για χρηματοοικονομικά θέματα και μελέτες σκοπιμότητας για διάφορους κλάδους της οικονομίας. Στη συνέχεια εργάστηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλες ελληνικές τράπεζες και σε θυγατρικές αυτών. Την τελευταία και πλέον δεκαετία, κατέχει τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου στην Πειραιώς Factoring AE, όντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρείας από το 2015.