ΟΟΣΑ: Αναβάθμισε τις προβλέψεις για το ΑΕΠ της Τουρκίας την επόμενη τριετία

0
70

Ο ΟΟΣΑ έχει αναβαθμίσει τις προγνώσεις του για το ΑΕΠ της Τουρκίας για το τρέχον έτος, το επόμενο έτος, αλλά και το 2021, συμβουλεύοντας τη χώρα να καταστήσει το πλαίσιο μακροοικονομικής πολιτικής πιο απλουστευμένο και περισσότερο διάφανο για την ανοικοδόμηση της εγχώριας και διεθνούς εμπιστοσύνης.

«Η εμπιστοσύνη των επενδυτών παραμένει εύθραυστη και οι επενδύσεις έχουν μειωθεί δραματικά», ανέφερε.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει αναβαθμίσει τις προβλέψεις του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) για την τουρκική οικονομία για το τρέχον έτος, το επόμενο έτος και το 2021.

Στο τελευταίο τεύχος της έκθεσής του, ο ΟΟΣΑ άλλαξε την πρόβλεψή του για το 2019 για την Τουρκία σε 0,3% αύξηση, από συρρίκνωση 0,3% στις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου.

«Η ανάπτυξη συνέχισε να αυξάνεται τους τελευταίους μήνες. Σημαντικό κυβερνητικό κίνητρο είναι η άνοδος της εγχώριας ζήτησης με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι είχε προβλεφθεί και η υποτίμηση του νομίσματος, που υποστηρίζει τις εξαγωγές», ανέφερε η έκθεση.

«Ωστόσο, η αδύναμη ζήτηση εξωτερικού εμπορίου, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και οι μειωμένοι ιδιωτικοί ισολογισμοί αναμένεται να διατηρήσουν την αύξηση του ΑΕΠ περίπου στο 3%, πολύ χαμηλότερη από τη δυνητική ανάπτυξη, η οποία έχει αποδυναμωθεί και η οποία μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, λόγω των αυξημένων στρεβλώσεων σχετικά με τις πολιτικές που ακολουθούνται στην Οικονομία.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών παραμένει εύθραυστη και οι επενδύσεις έχουν μειωθεί δραματικά», προστίθεται στην έκθεση.

Η οικονομία της Τουρκίας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,2% το 2021.

Ο ΟΟΣΑ συμβούλευσε επίσης την Τουρκία να καταστήσει το πλαίσιο μακροοικονομικής πολιτικής απλουστευμένο και πιο διαφανές για την ανοικοδόμηση της εγχώριας και διεθνούς εμπιστοσύνης.

Στην έκθεσή του, ο οργανισμός ανέμενε ότι η παγκόσμια οικονομία θα επεκταθεί με βραδύτερο ρυθμό μιας δεκαετίας το 2019 και το 2020.

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 2,9% τόσο για το τρέχον έτος όσο και για το επόμενο έτος, και to 3% για το 2021, ανέφερε η έκθεση.

Η πρόβλεψη για το 2020 υποβαθμίστηκε από 3% στην προηγούμενη έκθεσή της.

«Οι εμπορικές συγκρούσεις, οι αδύναμες επιχειρηματικές επενδύσεις και η παραμένουσα πολιτική αβεβαιότητα βαρύνουν την παγκόσμια οικονομία και αυξάνουν τον κίνδυνο μακροχρόνιας στασιμότητας», ανέφερε.