Ώρα αποφάσεων για το καζίνο στο Ελληνικό

Στην προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης κρίνεται η συνέχεια του διαγωνισμού για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό. Η Επιτροπή Διενέργειας αναμένεται να λάβει απόφαση επί των υπομνημάτων που κατέθεσαν οι δύο υποψήφιοι, η σύμπραξη Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Hard Rock International (ΗRI), αναφορικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. Υπενθυμίζεται ότι από τις 4 Οκτωβρίου, όταν και κατατέθηκαν οι φάκελοι των δεσμευτικών προσφορών των δύο υποψηφίων, η διαδικασία αξιολόγησης των νομιμοποιητικών εγγράφων διεκόπη. Αυτό συνέβη διότι η πλευρά της ΗRI επιχείρησε να δημιουργήσει κωλύματα αιτούμενη να χαρακτηριστεί εμπιστευτικό σημαντικό μέρος των εγγράφων της (σ.σ. ακόμη και τα letters of support από τις τράπεζες κλπ) και, κατά συνέπεια, να μην αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά η πλευρά της Mohegan, όπως προβλέπεται στο συγκεκριμένο στάδιο της αποσφράγισης. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Mohegan και μπροστά στο αδιέξοδοπου διαγραφόταν, η Επιτροπή ζήτησε την υποβολή υπομνημάτων από τις δύο πλευρές

Υπομνήματα

Τα υπομνήματα υπεβλήθησαν στις αρχές Νοεμβρίου και στο διάστημα που μεσολάβησε πραγματοποιήθηκε ο έλεγχός τους από τους συμβούλους της Επιτροπής Διενέργειας, η οποία και αναμένεται να γνωστοποιήσει σήμερα την απόφασή της. Βάσει αυτής, θα καθοριστεί όχι μόνον η στάση των δύο διαγωνιζομένων αλλά και εν γένει η πορεία του κρίσιμου διαγωνισμού για την παραχώρηση της άδειας καζίνο και συνολικά για το project του Ελληνικού. Όπως εξηγούν νομικοί, η απόφαση της Επιτροπής αναμένεται να γνωστοποιηθεί στα εμπλεκόμενα μέρη, πλην η τυπική διαδικασία προβλέπει τη σύνταξη του πρακτικού της απόφασης και εν συνεχεία να συνεδριάσει η Επιτροπής Παιγνίων για την έγκριση του.  

Να αναφερθεί στο σημείο αυτό πως η Επιτροπή Διενέργειας εισηγείται για τις δέουσες ενέργειες στην αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού, εν προκειμένω την ΕΕΕΠ, η οποία και θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Όπως εξηγούν νομικοί κύκλοι, εφόσον η Επιτροπή εισηγηθεί θετικά για τα νομιμοποιητικά έγγραφα των δύο εταιρειών, τυπικά  ο διαγωνισμός περνά στην επόμενη φάση που αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν εντοπιστεί σημαντικές ελλείψεις στον έναν εκ των δύο φακέλων που έχουν κατατεθεί, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί, οδηγεί στον αποκλεισμό.

Αποκλεισμός

Εάν η απόφασή της Επιτροπής κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρείται βέβαιο πως θα τηρηθεί η νομιμότητα με δεδομένη τη σημασία του διαγωνισμού και τη δέσμευση της κυβέρνησης για την τήρηση “απολύτου διαφάνειας” επί της διαδικασίας. Διαδικασία που προσέλκυσε δύο ενδιαφερόμενους οι οποίοι κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές με αποτέλεσμα να εκπληρώνεται το βασικό κριτήριο του ανταγωνισμού. Σε διαφορετική περίπτωση αναμφίβολα η όλη διαδικασία θα εκτροχιαστεί, με ασύμμετρες επιπτώσεις για την πορεία της επένδυσης στο Ελληνικό. Σημειώνεται πως επί της απόφασης που θα λάβει η Επιτροπή Παιγνίων προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, σε διάστημα έως 10 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης. Από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί εάν η ΕΕΕΠ θα επιλέξει να μην προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των υπόλοιπων φακέλων πριν ολοκληρωθεί ένα πρώτο στάδιο ενστάσεων ή εάν θα επιταχύνει τη διαδικασία ανεξαρτήτως της αξιολόγησης των ενστάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οι προβλέψεις για ανάδειξη του αναδόχου μέσα στον Νοέμβριο εκ των πραγμάτων αποδείχθηκαν αισιόδοξες, καθώς υπό το φως των επερχόμενων εξελίξεων είναι βέβαιο πως θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος ακόμη.