Πλαστικά Θράκης: Εσωτερική αναδιάρθρωση των συμμετοχών του ομίλου

Σε εσωτερική αναδιάρθρωση των συμμετοχών του ομίλου προχωρά η Πλαστικά Θράκης. Ειδικότερα, η διοίκηση της εταιρείας σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση ότι στα πλαίσια της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των συμμετοχών του Ομίλου, η οποία ξεκίνησε στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του δικτύου παραγωγής και διανομής των προϊόντων του και την επικέντρωση σε αγορές και προϊόντα που μεγιστοποιούν την απόδοση αυτών, αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) την οριστική παύση της εντάσεως εργασίας παραγωγικής διαδικασίας υφαντών μεγασάκων (FIBC) στη Σόφια της Βουλγαρίας, η οποία οργανικά υπάγεται στη θυγατρική Thrace Ipoma AD, και την αντικατάσταση του παραγόμενου όγκου από υφιστάμενους και νέους υπεργολάβους (sub-contractors).

(β) τη στρατηγική εστίαση στις δραστηριότητες της Ευρώπης και τη μείωση της παρουσίας στην αγορά των γεωυφασμάτων στην Αμερική. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά της γραμμής μη υφαντού βελονωτού υφάσματος (needlepunch) από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία Thrace Linq Inc. η οποία εδρεύει στη Νότια Καρολίνα των Η.Π.Α και εγκατάσταση της στην 100% θυγατρική εταιρεία Don & Low Ltd, η οποία εδρεύει στο Forfar της Σκωτίας, με σκοπό την ενδυνάμωση και περαιτέρω εδραίωση των προϊόντων της στην αγορά της Μ. Βρετανίας και της Β.Δ. Ευρώπης. Η μεταφορά της γραμμής θα ξεκινήσει στα τέλη του 2019 και η εγκατάσταση της θα ολοκληρωθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2020.

(γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Don & Low Ltd, κατά το ποσό των 3 εκατ. στερλινών Αγγλίας, η οποία θα καλυφθεί στο σύνολό της από την μητρική Εταιρεία, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς και εγκατάστασης της γραμμής μη υφαντού βελονωτού υφάσματος (needlepunch), καθώς και τη διασφάλιση του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης για τη λειτουργία αυτής.

Επισημαίνεται ότι η κατά τα ανωτέρω εσωτερική αναδιάρθρωση των συμμετοχών στοχεύει στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, καταλήγει η ανακοίνωση.