Συμφωνία Folli Follie – ομολογιούχων

Στην επί της αρχής επικύρωση του term sheet για τη Συμφωνία Εξυγίανσης της εταιρείας προχώρησε στη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Folli Follie Group.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΔΣ της Folli Follie επικύρωσε τη συμφωνία με τους ομολογιούχους πιστωτές της εταιρείας, διατυπώνοντας παράλληλα ορισμένους “αστερίσκους”, κυρίως σημεία που αφορούν σε λεκτικές διατυπώσεις και τεχνικές επισημάνσεις, τα οποία όμως “δεν πρόκειται να χαλάσουν τη συμφωνία”, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε. Τα σημεία αυτά θα αποσταλούν εκ νέου προς τους συμβούλους των ομολογιούχων για την τυπική διευθέτηση.

Με την πλήρωση των τυπικών αυτών εκκρεμοτήτων, η διοίκηση της Folli Follie Group θα προχωρήσει στη συνέχεια στη σύνταξη της ανακοίνωσης για την κατ΄ αρχήν συμφωνία με τους ομολογιούχους πιστωτές της, που αφορά σε υποχρεώσεις ύψους 430 εκατ. ευρώ, όσο δηλαδή ανέρχεται η ονομαστική αξία του χρέους της FFG.

Συμβιβασμοί

Πρόκειται για τη θετική κατάληξη μιας διαπραγμάτευσης που πέρασε από πολλά στάδια και απαιτήθηκαν εκατέρωθεν υποχωρήσεις και συμβιβασμοί για να επιτευχθεί. Η προ ημερών συνάντηση των κ.κ. Αβραάμ Γούναρη (Πρόεδρος του ΔΣ και του Steering Committee) και Γιώργου Κυριάκου (Μέλος του ΔΣ και του Steering Committee) στο Λονδίνο με τους συμβούλους και εκπροσώπους των ομολογιούχων ήταν αυτή που επιτάχυνε τις εξελίξεις, ενώ καθοριστικης σημασίας ήταν η συμβολή της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ, χρηματοοικονομικού συμβούλου της εταιρείας. 

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, οι απαιτήσεις των ομολογιούχων (εκπροσωπήθηκαν από το  Ad Hoc Group – AHG, το οποίο αποτελείται από τις Oasis Management, Mercier Vanderlinden, Kyma Capital, Bank Of China Luxembourg και AG Insurance) ικανοποιούνται σε σημαντικό βαθμό, έναντι των αρχικών ανταλλαγμάτων που είχαν τεθεί προς συζήτηση.

Από την άλλη πλευρά, η Folli Follie λαμβάνει μια συμφωνία που στην πράξη αποτελούσε μονόδρομο, καθώς δεν υπήρχε στο τραπέζι έτερη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την υποβολή της συμφωνίας εξυγίανσης ενώπιον του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου για επικύρωση (άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα).

Υπενθυμίζεται πως η FFG είχε φθάσει σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του Ομίλου με την AHG τον Φεβρουάριο 2019. Ωστόσο, εκείνη η  συμφωνία δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και, ως εκ τούτου, αποσύρθηκε.

Μένει να γνωστοποιηθούν και επισήμως οι όροι του Σχεδίου Εξυγίανσης που εξασφάλισαν Folli Follie και ομολογιούχοι, το πλαίσιο των ανταλλαγμάτων που, μεταξύ άλλων, αφορούν τα ακίνητα της εταιρείας, το ύψος της συμμετοχής στην νέα εταιρεία OpsCo, το δάνειο – εγγύηση που λαμβάνουν οι πιστωτές, οι μετοχές της Dufry, οι υπόλοιπες εξασφαλίσεις κ.α.

Ακολουθεί το launch

Θα ακολουθήσει η οριστική καταγραφή των όρων της συμφωνίας και κατόπιν σειρά θα πάρουν οι διαδικασίες για την έγκριση του Σχεδίου Εξυγίανσης από τις γενικές συνελεύσεις των ομολογιούχων. Βάσει της διαδικασίας, θα υπάρξει παρουσίαση του πλαισίου της Συμφωνίας Εξυγίανσης στο σύνολο των ομολογιούχων, κάτι που αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα 10ήμερο.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το επίσημο launch της διαδικασίας έγκρισης της συμφωνίας και στη συνέχεια η σύγκληση των γενικών συνελεύσεων από την πλειοψηφία των ομολογιούχων πιστωτών. Εκτιμάται πως η όλη διαδικασία αναμένεται να ξεπεράσει τις τέσσερις εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται πως το Σχέδιο Εξυγίανσης πρέπει να υπερψηφιστεί από το 66% (2/3) των παρισταμένων στην συνέλευση των ομολογιούχων (εφόσον επιτευχθεί απαρτία 66% επί του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου των ομολόγων), ενώ σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης η απαιτούμενη απαρτία θα είναι τουλάχιστον 33% (1/3) επί του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου των ομολόγων).

Αντίστοιχα, σχετικά με τα “Ομόλογα 2021” (λήξεως 2021), το Σχέδιο Εξυγίανσης πρέπει να υπερψηφιστεί από το 66% των παρισταμένων σε οποιαδήποτε συνέλευση (εφόσον επιτευχθεί απαρτία 66% επί του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου των ομολόγων).