Συνάντηση επιστημονικών φορέων για το ασφαλιστικό

Με μοναδικό θέμα το ασφαλιστικό των επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών, ιδίως μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα του νόμου 4387/2016 και εν όψει των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για τη ρύθμιση του ασφαλιστικού καθεστώτος, συναντήθηκαν ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Δημήτρης Βερβεσός, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Με τις θέσεις των τριών προέδρων συντάχθηκε και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Ενόψει της επικείμενης κυβερνητικής νομοθετικής ρύθμισης για το ασφαλιστικό καθεστώς των επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι τέσσερις πρόεδροι επιστημονικών φορέων επισημαίνουν ότι ο προβλεπόμενος από τον νόμο 4387/2016 υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το εισόδημα λειτούργησε σε μια τελείως προβληματική κατεύθυνση, ενώ το προτεινόμενο από την Κυβέρνηση σύστημα με ελάχιστη υποχρεωτική και λοιπές ασφαλιστικές κλάσεις, κινείται στο πλαίσιο ενός απλού, καθαρού και αναλογικού συστήματος εισφορών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των φορέων, οι πρόεδροι συμφώνησαν τα ακόλουθα:

1. «Ο Ν. 4387 και ο υπολογισμός ασφαλιστικής εισφοράς με βάση το εισόδημα λειτούργησε σε μια τελείως προβληματική για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες κατεύθυνση, τόσο ως προς το ύψος των εισφορών και τη συνολική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση όσο και κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής τους

2. Θεωρούν ότι η εισφορολόγηση δεν έχει καμία σχέση με τη φορολόγηση και η λογική του ασφαλιστικού συστήματος πρέπει να είναι τελείως διάφορη από το φορολογικό σύστημα».

Ακόμη, οι φορείς επισημαίνουν ότι «το προτεινόμενο από την κυβέρνηση σύστημα με ελάχιστη υποχρεωτική και λοιπές ασφαλιστικές κλάσεις, κινείται στο πλαίσιο σε ενός απλού, καθαρού και αναλογικού συστήματος εισφορών, αρκεί να λαμβάνει πρόνοιες ώστε να μην επέλθει καμία επιβάρυνση στους ήδη επιβαρυμένους ελεύθερους επαγγελματίες επιστήμονες οι οποίοι διαβιούν σε δύσκολες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος, ιδίως στα χρόνια μετά την κρίση, ώστε να μην οδηγήσει ακόμη περισσότερους σε έξοδο από το επάγγελμα».

Παράλληλα, αναφέρουν ότι πρέπει να υπάρξει πρόνοια για ευαίσθητες κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως νέων ασφαλισμένων, μητρότητας, ατόμων με ειδικές ανάγκες και σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς και ενεργών ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί.

Tέλος, οι πρόεδροι συμφώνησαν να συγκροτηθεί κοινή ομάδα εργασίας και να κληθούν να συμμετέχουν και άλλοι φορείς επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών που είχαν συμμετάσχει στο κοινό μέτωπο κατά της ασφαλιστικής αντιμεταρρύθμισης του 2016, ώστε να συγκροτηθούν κοινές προτάσεις στα σημεία συλλογικού ενδιαφέροντος και να προωθηθούν στην κυβέρνηση ενόψει της επικείμενης νομοθέτησης για το ασφαλιστικό.

Πηγή: ΑΠΕ