Το ΠΑΣΟΚ «συγχρονίζεται» με το ΚΙΝΑΛ με τροποποίηση του καταστατικού του

ΟΙ αλλαγές προωθούνται στο συνέδριο του κόμματος – Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γενημματά

Αλλαγές στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ με τις οποίες «ευθυγραμμίζεται» με το ΚΙΝΑΛ πραγματοποιούνται στο συνέδριο του κόμματος που πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά,  «η πολιτική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ συγχρονίζεται στο Κίνημα Αλλαγής», αφού «όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δραστηριοποιούνται πλέον στις Ενιαίες Οργανώσεις του Κινήματος Αλλαγής».

Αυτό ισχύει και για τα θεσμικά όργανα, όπως ο πρόεδρος, το Εθνικό Συμβούλιο, τα Κεντρικά Όργανα κλπ.
Τα προβλεπόμενα κεντρικά όργανα από τα άρθρα του Καταστατικού: (38) Πολιτικό Συμβούλιο, (39) Γραμματέας Εθνικού Συμβουλίου, (51) Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, (53) ΕΚΑΠ, συγκροτούνται θεσμικά από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στα αντίστοιχα όργανα του Κινήματος Αλλαγής.

Ειδικότερα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το νέο καταστατικό αναφέρει: «Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο εκλεγμένος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, για όλη τη διάρκεια της θητείας του εφόσον είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής δεν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 του Καταστατικού για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου».
Τις καταστατικές αλλαγές θα προτείνουν ο γραμματέας της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ Βασίλης Κεγκέρογλου και ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Σαλαγιάννης.

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται στο καταστατικό είναι οι εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Άρθρο 56 – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

    Προοίμιο

Στο πλαίσιο της απόφασης του 10ου συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε το 2015, για τη δημιουργία νέου φορέα της Δημοκρατικής Παράταξης, το ΠΑΣΟΚ, ανέλαβε όλες τις απαιτούμενες πολιτικές πρωτοβουλίες που οδήγησαν στην ίδρυση του Κινήματος Αλλαγής.

Πρώτο βήμα η δημιουργία του εκλογικού σχήματος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης  (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ- Κίνηση Πολιτών ) που συμμετείχε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 και εκπροσώπησε την παράταξη και κοινοβουλευτικά  μέχρι τον Ιούλιο του 2019.

Το Νοέμβριο του 2017, πραγματοποιήθηκε εκλογή Προέδρου του νέου φορέα, με ανοιχτή διαδικασία στην οποία έλαβαν μέρος 218.000 πολίτες.  

Το Μάρτιο του 2018, πραγματοποιήθηκε το ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όλα τα κόμματα και τις κινήσεις που συμμετείχαν στη δημιουργία του, στο οποίο εγκρίθηκε το καταστατικό του, που περιελάμβανε  και μεταβατικές διατάξεις μέχρι την μετεξέλιξη του από πολυκομματικό σε ενιαίο φορέα.

Το Μάρτιο του 2019, πραγματοποιήθηκε το έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής, στο οποίο συμμετείχαν εκλεγμένοι σύνεδροι από όλες τις οργανώσεις, εσωτερικού και εξωτερικού.

Στο συνέδριο αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα η πολιτική, οργανωτική και λειτουργική ομογενοποίηση όλων των κομμάτων και σχημάτων που συμμετέχουν στο Κίνημα Αλλαγής.

Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ είχαν δικαίωμα συμμετοχής τόσο στη διαδικασία εκλογής Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής τον Νοέμβριο του 2017, όσο και στις διαδικασίες εκλογής οργάνων των Τοπικών Οργανώσεων και ανάδειξης συνέδρων για το συνέδριο, το Μάρτιο του 2019 και  αυτό πλέον  κατοχυρώνεται  καταστατικά.

Στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου του 2019, το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε στο Κίνημα Αλλαγής, μαζί με άλλα κόμματα και κινήσεις, Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, Ανανεωτική Αριστερά, Προοδευτικό Κέντρο, ΕΔΕΜ και  Κινήσεις Πολιτών.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ με βάση τις αποφάσεις  των συνεδρίων του και όλων των θεσμικών συλλογικών  οργάνων που ακολούθησαν έχει ως βασικές επιδιώξεις:

α)Την διάδοση των αρχών και των αξιών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στο περιβάλλον καθώς και την επεξεργασία σημαντικών θεμάτων, σύγχρονων προβλημάτων  και κρίσιμων εθνικών  και Ευρωπαϊκών  πολιτικών.

β) Την αποκατάσταση της ιστορικής πολιτικής αλήθειας για την προσφορά  της Δημοκρατικής Παράταξης στην Ελλάδα και την κοινωνία και ιδιαίτερα της μεγάλης  προσφοράς  και του έργου του ΠΑΣΟΚ στην μεταπολίτευση από το ξεκίνημα του την 3ηΣεπτεμβρίου 1974 έως σήμερα.

γ) Την ανάδειξη  του Κινήματος Αλλαγής σε κυρίαρχη προοδευτική δύναμη στην Ελλάδα.

 

    Μεταβατικές διατάξεις

Μετά τη δημιουργία του Κινήματος Αλλαγής, που υπήρξε αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του 10ου συνεδρίου, τίθενται σε ισχύ, οι παρακάτω μεταβατικές διατάξεις που εφαρμόζονται για τα θέματα που ρυθμίζουν έναντι άλλων προβλέψεων του παρόντος καταστατικού:

α) Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του Κινήματος Αλλαγής και να συμμετέχουν ενεργά στις ενιαίες οργανώσεις του, χωρίς να εμπίπτουν στην επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού για μη συμμετοχή τους  σε άλλο ελληνικό κόμμα. Ταυτόχρονα δικαίωμα να εγγράφονται μέλη του ΠΑΣΟΚ έχουν και όλα τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής που το επιθυμούν.

β) Η πολιτική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ συγχρονίζεται στο Κίνημα Αλλαγής. Όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δραστηριοποιούνται πλέον στις Ενιαίες Οργανώσεις του Κινήματος Αλλαγής, δικαιούνται και επιδιώκουν να εκλέγονται στα όργανα του νέου φορέα και να μετέχουν στους Τομείς Πολιτικής και Δράσης  σύμφωνα με το καταστατικό του Κινήματος Αλλαγής, χωρίς να ισχύουν οι περιορισμοί του παρόντος καταστατικού.

γ) Πρόεδρος / Εθνικό Συμβούλιο / Κεντρικά Όργανα

Από το παρόν συνέδριο και μετά στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Κίνημα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ θα διαθέτει ως κεντρικά του όργανα τον/την Πρόεδρο, το Εθνικό Συμβούλιο, καθώς και τα προβλεπόμενα όργανα από τα άρθρα 38,39,51,53 του καταστατικού που θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο καταστατικό του εκτός όσων ορίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Τα προβλεπόμενα κεντρικά όργανα από τα άρθρα του Καταστατικού: (38) Πολιτικό Συμβούλιο, (39) Γραμματέας Εθνικού Συμβουλίου, (51) Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, (53) ΕΚΑΠ, συγκροτούνται θεσμικά από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στα αντίστοιχα όργανα του Κινήματος Αλλαγής.

(i).  Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο εκλεγμένος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, για όλη τη διάρκεια της θητείας του εφόσον είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής δεν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 του Καταστατικού για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου.

(ii) Το Εθνικό Συμβούλιο / Κεντρικά Όργανα

Το Εθνικό Συμβούλιο συγκροτείται θεσμικά με τη συμμετοχή των παρακάτω:

1) Τον/την Πρόεδρο, τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που έχουν εκλεγεί στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής, τους διατελέσαντες Προέδρους και Γραμματείς ΚΠΕ  τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του Κινήματος Αλλαγής που είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ, τους  Βουλευτές, ευρωβουλευτές και τους  Γραμματείς των Τομέων που είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ .

2) Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που είναι εκλεγμένα στα Προεδρεία των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών και συνεταιριστικών οργανώσεων, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, ΕΣΑΜΕΑ, καθώς και των παρατάξεων μας στην ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ.

3) Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και τα μέλη του εκτελεστικού Κεντρικού Οργάνου της υπό σύσταση Νεολαίας του Κινήματος Αλλαγής που είναι μέλη ΠΑΣΟΚ και  σε κάθε περίπτωση έως το 5% του συνόλου.

4) Στελέχη με διαχρονική προσφορά και προσωπικότητες που προτείνονται  από τον/την Πρόεδρο και σε αριθμό που δεν ξεπερνά το 5% του συνόλου.

Στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου μπορεί να καλούνται  με δικαίωμα λόγου, τόσο οι Γραμματείς των Ν.Ε.  του Κινήματος Αλλαγής και της νεολαίας όσο και τα μέλη των τομέων που δεν μετέχουν με άλλη ιδιότητα με την προϋπόθεση να είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ.

Το Εθνικό Συμβούλιο συγκαλείται με απόφαση του/της Προέδρου και του Πολιτικού Συμβουλίου, συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των επιδιώξεων του ΠΑΣΟΚ όπως περιγράφονται στο τελευταίο εδάφιο του προοιμίου και για το σκοπό αυτό μπορεί να συγκροτεί και ομάδες εργασίας ή ειδικές επιτροπές.

ε) Συνέδριο –Τακτικό -Έκτακτο

Στο πλαίσιο της πολιτικής συμμετοχής του στο Κίνημα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ διεξάγει τα τακτικά συνέδριά κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου καθορίζει τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής, τον τρόπο σύνθεσης και όλες τις διαδικασίες που αφορούν  στον προσυνεδριακό διάλογο. Το έκτακτο Συνέδριο έχει την ίδια σύνθεση με το τακτικό και προκηρύσσεται με απόφαση του/της  Προέδρου ή του Εθνικού Συμβουλίου το οποίο εγκρίνει τις εισηγήσεις και καθορίζει όλες τις διαδικασίες.»