Αύξηση στις πράξεις των υποθηκοφυλακείων το 2017

Αύξηση στις πράξεις των υποθηκοφυλακείων κατά 5,9% και στα εισπραχθέντα δικαιώματα κατά 19,7%, σημειώθηκε το 2017 σε σχέση με το 2016.

Αυτό προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ως προς τις εργασίες των υποθηκοφυλακείων, των μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων και των ενεχυροφυλακείων (εφεξής υποθηκοφυλακείων), μέσω της συμπλήρωσης στατιστικού πίνακα από τα έμμισθα και άμισθα ανωτέρω γραφεία, υπό την αιγίδα των Εισαγγελιών των Πρωτοδικείων, στα οποία υπάγονται.

Παράλληλα, το 2017 επί συνόλου 369 ενεργών υποθηκοφυλακείων, που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα (κάλυψη 94,1%), τελέστηκαν 381.073 πράξεις και εισπράχθηκαν σε δικαιώματα 60.667.756 ευρώ, εκ των οποίων δικαιωμάτων το 48,9% αναλογεί στο Δημόσιο και το 51,1% στα υποθηκοφυλακεία.

Το ίδιο έτος, ανά εργάσιμη ημέρα, διενεργήθηκαν κατά μέσο όρο 1.518 πράξεις και εισπράχθηκαν 242 χιλ. ευρώ σε δικαιώματα, εκ των οποίων 118 χιλ. ευρώ υπέρ του Δημοσίου.