Έκθεση ΣΕΒ για τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Οι επενδύσεις στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων μπορούν να αυξήσουν το ΑΕΠ έως και κατά 7,7%, επισημαίνει ο ΣΕΒ σε έκθεση ενόψει του βιομηχανικού συνεδρίου που πραγματοποιείται αύριο στην Αθήνα.

Η πρόταση του Συνδέσμου για τη χρηματοδότηση των σχετικών επενδύσεων προβλέπει τη διάθεση δημόσιων πόρων της τάξης των 2 δισ. ευρώ, και τουλάχιστον ίση κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων ώστε το σύνολο των επενδύσεων σε ορίζοντα 4ετίας να φθάσει στα 4-6 δισ. ευρώ.

Για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, προτείνεται να αξιοποιηθεί άμεσα ένα σημαντικό μέρος από τους αναξιοποίητους πόρους του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου δεδομένου ότι περίπου 4 δισ.ευρώ αναμένεται να διατεθούν προς ΜμΕ εντός της ερχόμενης τριετίας.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις ο ΣΕΒ ζητά άρση των επενδυτικών αντικινήτρων και της γραφειοκρατίας (π.χ. καθυστερήσεις στην αδειοδότηση μεγάλων επενδύσεων, κόστος ενέργειας, μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, αρτιότητα υποδομών και δικτύων κλπ.), προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και συμπληρωματικά, φορολογικές ελαφρύνσεις (π.χ. υπερ-αποσβέσεις).

«Αν η πρόταση εφαρμοστεί και διοχετευθούν στην οικονομία οι πόροι αυτοί, εκτιμάται ότι μετά από τετραετή διάρκεια εφαρμογής το ΑΕΠ θα ενισχυθεί σε ποσοστό έως 7,7%, ή κατά 16 δισ. ευρώ», υποστηρίζει ο ΣΕΒ.

Σύμφωνα με την έκθεση, ενώ το 90% των επιχειρήσεων αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα των εξελιγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), μόλις το 48% διαθέτει στρατηγική αναβάθμισης τους, ενώ μόλις το 7,5% στοχεύει σε τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Επίσης, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι πολύ χαμηλές (25η θέση στην ΕΕ), ενώ η έλλειψη κουλτούρας καινοτομίας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην αφομοίωση νέων διαδικασιών και οργάνωσης που συνεπάγονται οι τεχνολογίες στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.

Τέλος, η πολιτική για τη βιομηχανία στην Περιφέρεια δεν έχει την απαιτούμενη έμφαση στη διασύνδεση της παραγωγής με ψηφιακές τεχνολογίες.