Ελληνικός Χρυσός: Μια επένδυση εθνικής σημασίας

0
55

Το επενδυτικό κλίμα στη χώρα μας καταγράφει βελτιωτικές τάσεις μέσα στο 2019 καθώς η παρούσα κυβέρνηση έχει ρίξει το βάρος της στην προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Μία από τις επενδύσεις που – όπως είχε εξαγγελθεί και προεκλογικά –  δείχνει ότι σταδιακά ξεκλειδώνει είναι εκείνη της  Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική.  Η εταιρεία έλαβε τις άδειες που χρόνιζαν στα συρτάρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις Σκουριές και την Ολυμπιάδα, καθώς και τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για τη μεταφορά αρχαιολογικών ευρημάτων από το ανοικτό όρυγμα στις Σκουριές.

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός σε αριθμούς

Μέχρι σήμερα, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός ξεπερνά τα $1 δισ. έχοντας αποφέρει €360 εκατ. έσοδα στο ελληνικό κράτος, €620 εκατ. από εξαγωγές, €225 εκατ. σε μισθούς και επιδόματα, και €800 εκατ. προς  Έλληνες Προμηθευτές. Στην πλήρη της ανάπτυξη, η επένδυση αναμένεται να ανέλθει σε επιπλέον $2 δισ., να δημιουργήσει 5.000 θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής με έργα και πρωτοβουλίες ύψους € 80 εκατ. 

Η εταιρία απασχολεί σήμερα 1.600 εργαζόμενους, στα ενεργά μεταλλεία Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, καθώς και στο έργο των Σκουριών, με 9 στους 10 να προέρχονται από το Δήμο Αριστοτέλη. Προβλέπεται, δε, ο αριθμός να ανέλθει συνολικά σε 5.000 θέσεις εργασίας, μετά την περάτωση του συνόλου των προς επένδυση αναπτυξιακών της έργων, πάνω στη συνολική διαδικασία παραγωγής.

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι η πραγματοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη δυνατότητα σημαντικών χρηματικών εισοδηματικών ροών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και να δημιουργήσει σημαντικά οφέλη στο πλαίσιο της πλήρους εναρμόνισης με τα επιβαλλόμενα και επιθυμητά περιβαλλοντικά πρότυπα. Ειδικότερα δε στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής, η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός δίνει ήδη πνοή ανάπτυξης, έχοντας μέχρι σήμερα αποδώσει € 130εκ. σε τοπικούς εργολάβους για την υλοποίηση έργων και υπηρεσιών.