Ευρωζώνη: Αύξηση μόλις 0,2% του ΑΕΠ το γ΄ τρίμηνο

Κατά 0,2% αναπτύχθηκε το ΑΕΠ της ευρωζώνης στο γ΄ τρίμηνο, και κατά 0,3% στην ΕΕ, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στο β΄ τρίμηνο το ΑΕΠ είχε αναπτυχθεί 0,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ.

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,2% στην ευρωζώνη και κατά 1,4% στην ΕΕ στο γ΄ τρίμηνο του 2019, μετά από αυξήσεις 1,2% και 1,4% αντίστοιχα στα προηγούμενα τρίμηνα.

Στο γ΄ τρίμηνο του 2019, το ΑΕΠ στις ΗΠΑ αναπτύχθηκε 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ σε ετήσια βάση το ΑΕΠ αυξήθηκε 2,1%.

Μεταξύ των χωρών μελών, ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης καταγράφθηκε στην Πολωνία (1,3%), στην Ουγγαρία (1,1%) και στην Εσθονία (1%), ενώ ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης παρατηρήθηκε στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην Αυστρία (0,1%).

Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, ο αριθμός των απασχολούμενων ανθρώπων αυξήθηκε κατά 0,1% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ των 28 στο γ΄ τρίμηνο, έναντι του προηγουμένου τριμήνου.

Σε σχέση με πέρυσι, η απασχόληση αυξήθηκε 0,9% στην ευρωζώνη και 0,8% στην ΕΕ.

Μεταξύ των χωρών-μελών, η απασχόληση αυξήθηκε 1% σε Εσθονία και Λετονία, 0,5% στη Σλοβενία και 0,4% στο Βέλγιο.

Η μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης παρατηρήθηκε στη Λιθουανία (-1,2%), στη Ρουμανία (-1,1%), στη Φινλανδία (-0,5%) και στην Ελλάδα (-0,3%).