Η Fed “έριξε” 70 δισ. δολάρια βραχυπρόθεσμης ρευστότητας στις αγορές

0
87

Η Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης διοχέτευσε 68,9 δισ. δολάρια βραχυπρόθεσμης ρευστότητας στις αγορές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς της να δαμάσει τη μεταβλητότητα στα επιτόκια της αγοράς χρήματος.

Η παρέμβαση έγινε μέσα από δύο κανάλια.

Το ένα ήταν διατραπεζικές συμφωνίες επαναγοράς ή repos, συνολικής αξίας 49,9 δισ. δολαρίων.

Το άλλο ήταν μέσω πράξεων επαναγοράς 14 ημερών αξίας 19 δισ. δολαρίων.

Η κεντρική τράπεζα παρέσχε όλη τη ρευστότητα που ζητούσαν οι επιλέξιμες τράπεζες.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις της Fed γίνονται μέσω εντόκων γραμματίων και διασφαλισμένων με ενυπόθηκα πάγια τίτλων σε αυτό που αποτελεί έναν βραχυπρόθεσμο δανεισμό της ρευστότητας της κεντρικής τράπεζας υπό την εγγύηση τίτλων.