Κίνα: Νέες πολιτικές για την αύξηση του εξωτερικού εμπορίου

Η Κίνα θα ανακοινώσει νέες πολιτικές για τη δρομολόγηση εξελίξεων στο εξαγωγικό της εμπόριο, σύμφωνα με δήλωση του Νι Γιουφένγκ που ηγείται της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων (GAC) στην Κίνα.

Το διασυνοριακό εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και οι εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο το εξωτερικό εμπόριο καταγράφουν σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αποκτώντας πρωταγωνιστικό οικονομικό ρόλο.