Κροατία: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2016 τα επισφαλή δάνεια

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2016 διαμορφώθηκε το ποσοστό των επισφαλών δανείων στην Κροατία τον Σεπτέμβριο του 2019 (στο 6,03%), ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας (HNB).

Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε από 6,46% τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους σε 6,14% το Σεπτέμβριο.

Από το συνολικό ποσό δανείων προς νοικοκυριά ύψους 128,06 δισ. κούνα, τα επισφαλή δάνεια ανήλθαν σε 7,87 δισ. κούνα.

Ελαφρά μείωση κατέγραψαν, επίσης, τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους έναντι του Ιουνίου, τα “κόκκινα” δάνεια των νοικοκυριών (στεγαστικά δάνεια και δάνεια γενικού σκοπού).

Το μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων σημείωσε μείωση 0,23% σε σχέση με τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Μείωση 0,11% κατέγραψε το ποσοστό των “κόκκινων” δανείων γενικού σκοπού που κατέχουν τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

(1 ευρώ = 7,43 κούνα)