ΟΠΑΠ: Εγκρίθηκε από την ΕΓΣ η τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας

Την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019. Παράλληλα, προχώρησε και στην εκλογή του κ. Νικολάου Ιατρού ως ανεξάρτητου μέλους στο Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε αναλυτικά τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (96,87%) τη συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ), και τον A’ Αντιπρόεδρο κ. Σπυρίδωνα Φωκά, ώστε καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να συντάξει και να υπογράψει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

Θέμα 2ο: Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων (θέμα που δεν τέθηκε σε ψηφοφορία).

Θέμα 3ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (96,32%) τον ορισμό/εκλογή του κ. Νικολάου Ιατρού, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.