Παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου το Μεταφορικό Ισοδύναμο για τα καύσιμα

Παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου του 2020 δίνεται στην πιλοτική εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου των καυσίμων, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου, χωρίς να θιγούν οι κάτοικοι των νησιών, να αξιολογηθεί το μέτρο και να μελετηθούν στρεβλώσεις που επισημάνθηκαν από τους εκπροσώπους των αντίστοιχων φορέων, έτσι ώστε σε συνεργασία και διάλογο με τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου το μέτρο να γίνει περισσότερο λειτουργικό με άμεσα ωφελούμενους τους νησιώτες.

Στόχος η διασφάλιση της παροχής ουσιαστικών αναπτυξιακών κινήτρων που εγγυώνται τη σωστή λειτουργία της αγοράς και την κοινωνική συνοχή ιδίως στα μικρά νησιά.