«Πετάνε» τα ελληνικά καλλυντικά στην Τουρκία

Οι ελληνικές εξαγωγές καλλυντικών προς την Τουρκία διπλασιάστηκαν σε αξία την τριετία 2016-2018, σύμφωνα με έρευνα του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα, από συναλλαγές αξίας τριών εκατ. ευρώ το 2016, η Τουρκία εισήγαγε καλλυντικά προϊόντα αξίας 7,15 εκατ. ευρώ το 2017 από την Ελλάδα, ενώ το 2018, με δεδομένη τη σοβούσα οικονομική κρίση και την υποχώρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, οι ελληνικές εξαγωγές υποχώρησαν κατά 11,8%, στα 6,3 εκατ. ευρώ. 

Η κατηγορία, δε, των προϊόντων μακιγιάζ μονοπωλεί τις ελληνικές εξαγωγές, με τα μείγματα ευωδών ουσιών να ακολουθούν σε μακρινή απόσταση. Από την άλλη πλευρά οι Τουρκικές εξαγωγές προς την Ελλάδα κινούνται σε σταθερά επίπεδα την τελευταία τριετία, κινούμενες πέριξ των 6,6-7 εκατ. ευρώ περίπου. Σε ποσοστό άνω του 80% οι τουρκικές εξαγωγές αποτελούνται από προϊόντα μακιγιάζ και προϊόντα ξυρίσματος/καλλωπισμού.

Σύμφωνα με την έρευνα η γεωγραφική εγγύτητα της Τουρκίας με μεγάλες αγορές στόχους, η δυνατότητα ταχείας διανομής, ο σύγχρονος τεχνικός εξοπλισμός με υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και η δυνατότητα χρήσης πρώτων υλών υψηλής ποιότητας συναποτελούν τα πλεονεκτήματα της Τουρκίας. Επί του παρόντος, η Τουρκία θα χρειαστεί να αξιοποιήσει τα οφέλη που της προσδίδει η Τελωνειακή Ένωση με την ΕΕ και να αξιοποιήσει την αύξηση επενδύσεων που προσφέρει η εμπορική σχέση με τις χώρες μέλη, εντός κι εκτός της ευρωζώνης, καθώς οι οικονομίες των χωρών αυτών θα μπορούσαν να έχουν σημαντικά οφέλη από την εισαγωγή τουρκικών πρώτων υλών για καλλυντικά και καλλυντικών προϊόντων και από την εξαγωγή τεχνικού εξοπλισμού και απαραίτητων ειδικών γνώσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές μέθοδοι βελτιστοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών, του σχεδιασμού διανομής υλών και προϊόντων και των στρατηγικών του μάρκετινγκ:

– Μείωση κόστους παραγωγής μέσω επένδυσης σε μεγαλύτερης διάρκειας μηχανήματα.

– Απασχόληση εξειδικευμένου καλά εκπαιδευμένου προσωπικού. Διεθνείς συνεργασίες σε τομείς όπως η διοργάνωση εκθέσεων, το marketing, η παροχή τεχνογνωσίας κ.ά.

– Πάταξη αδήλωτης εργασίας και φοροδιαφυγής και σχετική ενημέρωση των επιχειρήσεων, ρυθμιστικές παρεμβάσεις από πλευράς κράτους

– Βελτιστοποίηση συστημάτων ελέγχου ποιότητας

– Συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων μέσω επενδύσεων

– Διεξαγωγή έρευνας από τα επιμελητήρια βιομηχανίας και εμπορίου προκειμένου να αναλυθούν τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα (ταχύτητα, ασφάλεια, ζητήματα τελωνειακών ελέγχων και χρεώσεων κ.ά.)

– Στήριξη εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, τόσο από πανεπιστημιακά προγράμματα όσο και από σεμινάρια, ανθρώπινου δυναμικού Συνεργασία εταιρειών παραγωγής και προμήθειας πρώτων υλών Χρήση υψηλής τεχνολογίας στην παραγωγή

– Εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών και τεχνικών παραγωγής, έλεγχος ζητημάτων υγείας τόσο των εργαζομένων στη διαδικασία παραγωγής όσο και ως προς το τελικό προϊόν σε επαφή με το δέρμα, π.χ. για ζητήματα αλλεργιών

– Μείωση ενεργειακού κόστους και ευθυγράμμιση με ενεργειακές περιβαλλοντικές προδιαγραφές

– Περισσότερη συνεργασία με την ΕΕ ως προς την Τελωνειακή Ένωση με Τουρκία και συνεργασία στο άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων εφόσον σκοπός παραμένει η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ ως πλήρες μέλος

– Επέκταση παραγωγής και επενδύσεων σε όλη τη χώρα Επικέντρωση στο marketing, στη δημοσιοποίηση της παραγωγής και της δραστηριότητας μέσω εκθέσεων και εκδηλώσεων

– Διατήρηση της υψηλής ποιότητας πρώτων υλών και αποφυγή παραγόντων τεχνικών ή άλλων που ενδέχεται να βλάψουν τα προϊόντα

Όπως σημειώνεται στην έρευνα, ο κλάδος των καλλυντικών κρύβει σημαντικές προοπτικές για τα συναφή ελληνικά προϊόντα και μια σειρά από λόγους.Εκ πρώτης, τα δυναμικά χαρακτηριστικά της τουρκικής αγοράς και ειδικότερα ο νεανικός και μεγάλος συνολικά σε μέγεθος πληθυσμός. Αφετέρου, ο περιορισμένος προστατευτισμός που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο κλάδο, γεγονός που επιτρέπει στα ελληνικά προϊόντα να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις. Εν συνεχεία, τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής παραγωγής, τα οποία καθίστανται ολοένα και πιο ελκυστικά λόγω της στροφής προς βιολογικά προϊόντα.Το σημαντικότερο μερίδιο στις ελληνικές εξαγωγές συνεχίζουν να καταλαμβάνουν προϊόντα περιποίησης σώματος και μαλλιών, με σαφή τάση ανόδου για τα βιολογικά – φυτικά προϊόντα.

Πηγή: ΑΠΕ