Στα 132 εκατ. ευρώ ο ετήσιος προϋπολογισμός για την επιδότηση της α΄ κατοικίας

Με το ποσό των 132 εκατ. ευρώ θα επιβαρυνθεί ετησίως ο κρατικός προϋπολογισμός, για την επιδότηση των μηναίων δόσεων των δανειοληπτών, που θα λάβουν την προστασία της πρώτης κατοικίας, από τον νόμο 4605/2019.

Στις 22 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την έγκριση κρατικής επιδότησης της πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η απόφαση, το μέτρο αφορά κοινωνική αρωγή μεμονωμένων καταναλωτών και αφορά επιχορήγηση/επιδότηση επιτοκίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου είναι 2,582 δισ. ευρώ και ο ετήσιος προϋπολογισμός 132 εκατ. ευρώ.

Η νομική βάση του μέτρου είναι ο νόμος 4605/2019, ο οποίος αφορά κρατική στήριξη ευάλωτων δανειοληπτών, οι οποίοι συναντούν δυσκολίες αποπληρωμής των δανείων τους που έχουν ως εξασφάλιση την πρώτη κατοικία.