Βαρύ το τελευταίο ραντεβού με την εφορία

Συνολικά δύο δισ. ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην εφορία μέχρι τέλους του έτους.

Μέχρι τέλη Ιανουαρίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις φορολογικές εκκρεμότητες τους, διαφορετικά από την 1η Φεβρουαρίου θα πληρώσουν τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, όσοι φορολογούμενοι διαθέτουν ΙΧ θα πρέπει να καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ οι ιδιοκτήτες ακινήτων, τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος αποφασίστηκε να μειωθεί επιπλέον κατά 8% στο κρατικό προϋπολογισμό του 2020. Οι επαγγελματίες επίσης, θα πρέπει να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Αναλυτικά:

– ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Μέχρι την Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των οχημάτων να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2020. Εκείνοι που δεν θα πληρώσουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας θα καταβάλουν πρόστιμο ίσο με την αξία τους. Το πρόστιμο είναι ίσο με το ύψος των τελών που θα έπρεπε να είχε εξοφληθεί. Για παράδειγμα, αν κάποιος ιδιοκτήτης Ι.Χ. πρέπει να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ύψους 85,50 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει 171 ευρώ.

– Υποβολή δηλώσεων «ακινησίας» οχημάτων: Οι ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι δεν επιθυμούν να τα κυκλοφορούν από το νέο έτος, επειδή θέλουν να απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τεκμήρια και τους φόρους πολυτελούς διαβίωσης, πρέπει μέχρι τις 31/12/2019 να υποβάλουν δηλώσεις «ακινησίας» και να καταθέσουν τις πινακίδες και τις άδειες κυκλοφορίας στις αρμόδιες ΔΟΥ.

– ΕΝΦΙΑ: Έως τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να εξοφλήσουν την τέταρτη δόση του ΕΝΦΙΑ, ενώ η τελευταία δόση θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2020. Σημειώνεται ότι το παραπάνω ισχύει για αυτούς που δεν έχουν εξοφλήσει τον φόρο εφάπαξ. Επιπλέον επισημαίνεται πως η μη πληρωμή της δόσης του ΕΝΦΙΑ έχει ως συνέπεια την επομένη της λήξης της ημερομηνίας πληρωμής μια προσαύξηση του ύψους της δόσης (ή των δόσεων) που οφείλονται κατά 0,73% τον μήνα.

– Έως την Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρώσουν τις εισφορές του Νοεμβρίου του ΕΦΚΑ. Όπως αναφέρει ο Φορέας σε ανακοίνωση του, την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

– Δόση ή δόσεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών: Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί είτε στη ρύθμιση των 120 δόσεων ή εξυπηρετούν την πάγια ρύθμιση 12 ή 24 δόσεων θα πρέπει να εξοφλήσουν μία ή περισσότερες μηνιαίες δόσεις.

– Υποβολή δηλώσεων φόρου δωρεών – γονικών παροχών χρηματικών ποσών για την κάλυψη τεκμηρίων: Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2019 περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας (ακίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα κ.λπ.) με χρήματα προερχόμενα από δωρεές ή γονικές παροχές, πρέπει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα να έχουν υποβάλει στις αρμόδιες ΔΟΥ δηλώσεις για τις συγκεκριμένες δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών.

– Πληρωμή της τελευταίας μηνιαίας δόσης του φόρου εισοδήματος από τα νομικά πρόσωπα: Σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση υποβλήθηκε πριν από τις 31 Μαΐου 2019, η δόση αυτή είναι η έκτη, ενώ εάν η δήλωση υποβλήθηκε μετά τις 31 Μαΐου 2019, η δόση αυτή είναι η πέμπτη.