Βουλγαρία: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 η ανεργία

0
63

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2008 και έπειτα, διαμορφώθηκε το Νοέμβριο του 2019 η ανεργία στη Βουλγαρία, στο 5,8%, μειωμένο κατά 0,2%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Συνολικά, 207.932 άνεργοι βρήκαν εργασία από τις αρχές του 2019. Ο αριθμός τους ανερχόταν σε 15.341 μόνο τον Νοέμβριο, από τους οποίους 94,8% απασχολούνταν στην πραγματική οικονομία. Εξάλλου, τον ίδιο μήνα 387 συνταξιούχοι που αναζητούσαν εργασία, φοιτητές και εργαζόμενοι, βρήκαν νέα θέση με τη βοήθεια των γραφείων εύρεσης εργασίας.

Στα τέλη Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα γραφεία της κεντρικής, αρμόδιας υπηρεσίας, ανέρχονταν σε 189.474, αριθμός μειωμένος κατά 4,3%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Τον Νοέμβριο του 2019, 242 άνεργοι συμπεριλήφθηκαν σε διάφορες μορφές κατάρτισης για επαγγελματικά προσόντα και βασικές ικανότητες που χρηματοδοτήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 347 άνεργοι ολοκλήρωσαν αυτήν την κατάρτιση. Από τις αρχές του 2019, η Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης βοήθησε 21.630 άτομα να βελτιώσουν τα προσόντα τους ή να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.

Συνολικά, 11.331 θέσεις εργασίας προσφέρθηκαν στην πρωτογενή αγορά εργασίας το Νοέμβριο του 2019, εκ των οποίων το 78,8% ήταν στον ιδιωτικό τομέα. Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των θέσεων εργασίας προσφέρθηκε στον τομέα της μεταποίησης (29,8%), το εμπόριο και την επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (15%), διοικητικών δραστηριοτήτων (8,7%), ξενοδοχείων και εστιατορίων (7,8%) και κατασκευών 7,7%).