“Ηλεκτρονικό μικροσκόπειο” σε όλες τις οικοδομικές δραστηριότητες

0
49

Η απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποτέλεσε το αντικείμενο ειδικής ενημέρωσης, που πραγματοποιήθηκε χθες για τα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, από εκπροσώπους του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του επιμελητηρίου, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Αναστάσιος Μητιακούδης, η προϊσταμένη τμήματος Απλοποίησης Αδιειοδότησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων Ελένη Φέρτη και η προϊσταμένη Δ/νσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων Ειρήνη Πιττταρά, αναφέρθηκαν στις ενέργειες που υλοποιεί το υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να υπάρξει ενιαία δομή στην αδειοδότηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα μεταρρύθμιση που δρομολογεί το υπουργείο Ανάπτυξης, κεντρικός άξονας της οποίας είναι ο Ν. 4442/16 και η οποία σύμφωνα με τα υψηλόβαθμα στελέχη, στηρίζεται σε τρεις άξονες:

-Απλοποίηση της αδειοδότησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν πλέον ως στόχο, πρώτα να αδειοδοτούν και στη συνέχεια να ελέγχουν τις επιχειρήσεις, με βάση την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο έλεγχος, διενεργείται εκ των υστέρων σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που η αδειοδότηση τους έχει χαμηλό ρίσκο για το δημόσιο συμφέρον.

Για πρώτη φορά, υπάρχει ενιαία δομή αδειοδότησης για μεταποιητικές επιχειρήσεις, κέντρα αποθήκευσης και διανομής, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικά καταλύματα, ορυχεία – μεταλλεία, ενώ τον Ιούνιο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την χρήση ενιαίων πιστοποιητικών σε δραστηριότητες, για την ασφάλεια τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρηματίες έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν τι πιστοποιητικά πρέπει να έχουν, για να ξεκινήσουν την δραστηριότητά τους.

Σημειώνεται, ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι διαφορετικά στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που είναι απαραίτητη η έγκριση της εγκατάστασης και σε δεύτερο στάδιο, η λειτουργία της επιχείρησης.

-Εξορθολογισμός ελέγχου. Επιτρέποντας σε κάποιες οικονομικές δραστηριότητες να κάνουν έναρξη ηλεκτρονικά και στη συνέχεια να ελεγχθούν για τα πιστοποιητικά που διαθέτουν, οι επιχειρηματίες δεν χάνουν πλέον πολύτιμο χρόνο. Σύμφωνα με την κυρία Φέρτη, «με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται απελευθέρωση του προσωπικού, προκειμένου να πάνε στις επιχειρήσεις και να ελέγξουν τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα να διατηρούνται στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας».

Σημειώνεται, ότι υπάρχουν αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας, όλα τα απαιτούμενα έντυπα που πρέπει να έχουν οι επιχειρηματίες. Ο έλεγχος, γίνεται με την χρήση ειδικών φύλλων ελέγχου, του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών, αλλά και τη χρήση μοντέλου ενεργειών συμμόρφωσης.

-Ψηφιοποίηση διαδικασιών. Προωθείται η δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, για την καταγραφή και των έλεγχο όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.