Συγκρατημένα αισιόδοξοι για το 2020 οι επιχειρηματίες-μέλη του ΕΒΕΘ

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2020 εκφράζουν οι επιχειρήσεις-μέλη του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό (42%) είδαν τον τζίρο τους να αυξάνεται το 2019.

Συγκεκριμένα, πάνω από τέσσερις στους δέκα συμμετέχοντες (ποσοστό 41%) σε έρευνα του ΕΒΕΘ δηλώνουν ότι η φετινή θα είναι καλύτερη χρονιά από το 2019 (έναντι αντίστοιχου ποσοστού 34% πέρυσι) και μόνο το 13% την περιμένει χειρότερη (27% πέρυσι).

Πάντως, "αγκάθια" για τις επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποτελούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους και η σχέση τους με το τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από την εταιρεία "Palmos Analysis", για λογαριασμό του ΕΒΕΘ, σε δείγμα 152 επιχειρήσεων-μελών του, στο χρονικό διάστημα 11-19 Φεβρουαρίου.

Σε ποσοστό 42%, οι επιχειρήσεις του δείγματος απαντούν ότι το 2019 ο κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε. Για το 24% ο κύκλος εργασιών μειώθηκε και για το 34% παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.

Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2018 ήταν αύξηση του τζίρου από το 28% των επιχειρήσεων, μείωση από το 36% και διατήρηση στα ίδια επίπεδα από το 35%. "Η σύγκριση μεταξύ 2019 και 2018 αναδεικνύει πως είναι σαφώς ενισχυμένος ο αριθμός των επιχειρήσεων με αύξηση τζίρου κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς.

Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία και για την απασχόληση στις επιχειρήσεις, όπου η διατήρηση των θέσεων εργασίας φτάνει στο υψηλό ποσοστό του 72% το 2019, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 58% το 2018. Πρόθεση αύξησης των θέσεων εργασίας το 2019 κατέγραψε το 20% των επιχειρήσεων (23% το 2018) και μείωση μόλις το 5% (18% το 2018)" υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΕΒΕΘ.

'Οπως προαναφέρθηκε, οι φορολογικές/ασφαλιστικές υποχρεώσεις και η ρευστότητα παραμένουν -και μάλιστα με αυξημένα ποσοστά- τα κυρίαρχα προβλήματα, που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες πέρυσι παρουσίασαν ελαφρά καλύτερες επιδόσεις, σε σχέση με το 2018, στα θέματα της μείωσης του κύκλου εργασιών (υπάρχει τάση ανάσχεσης της περαιτέρω συρρίκνωσης του τζίρου), των επισφαλειών από πελάτες και της πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό. Στον εξαγωγικό τομέα, το 2019 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καλύτερο από το 2018, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς στο ερώτημα

«Σε σχέση με τις εξαγωγές, το 2019 ήταν μια χρονιά καλύτερη, χειρότερη ή περίπου ίδια για την επιχείρηση σας σε σχέση με το 2018;» το 53% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η εικόνα έμεινε αμετάβλητη (έναντι 31% πέρυσι), το 20% ότι ήταν καλύτερη (34% πέρσι) και το 24% χειρότερη (28% πέρυσι).

Οι σχέσεις των επιχειρήσεων με το τραπεζικό σύστημα δεν δείχνουν να έχουν εξομαλυνθεί ακόμη αρκετά. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους, το 51% δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από τη σχέση του με το τραπεζικό σύστημα το τελευταίο τρίμηνο, έναντι 44% που απαντά πως είναι ικανοποιημένο και 5% που δεν γνωρίζει/δεν απαντά.

Αντίθετα, θετικό πρόσημο φέρουν όσα λένε οι επιχειρήσεις για τις πωλήσεις τους το επόμενο τρίμηνο, καθώς σε ποσοστό 41% απαντούν πως αυτές θα αυξηθούν, σε ποσοστό 41% ότι θα παραμείνουν αμετάβλητες, 12% ότι θα μειωθούν και 6% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.

Αντίστοιχα ενθαρρυντική είναι και η εικόνα στο πεδίο της απασχόλησης για το επόμενο τρίμηνο, αφού το 75% δηλώνει πως δεν θα κάνει αλλαγές, 16% πως θα την αυξήσει, μόλις 6% ότι θα τη μειώσει και 3% δεν γνωρίζει/δεν απαντά

Πάντως, για το επόμενο τρίμηνο οι σχέσεις των επιχειρήσεων με το τραπεζικό σύστημα διαφαίνεται ότι εξομαλύνονται σε κάποιο βαθμό, συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2019. Στο πλαίσιο αυτό, για την κάλυψη των δανειακών αναγκών τους, οι επιχειρήσεις απαντούν σε ποσοστό 15% ότι αυτή θα γίνει με καλύτερους όρους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6% πέρυσι.

Δυσμενέστερους όρους αναμένει το 14%, έναντι 28% πέρυσι, ίδιους όρους το 41%, έναντι 40% το 2019, ενώ το 30% δεν γνωρίζει/δεν απαντά (26% πέρυσι).