Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για την κλαδική έρευνα στα βασικά καταναλωτικά είδη

Οι αγοραστικές συμμαχίες στην ελληνική αγορά αφορούν κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους στην επαρχία και δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στη διαδικασία του ανταγωνισμού (αγορές προμήθειας ή/και πώλησης) από τη δημιουργία των αλυσίδων αυτών, αλλά διαφαίνεται η επιθυμητή ανταγωνιστική πίεσή τους προς μεγαλύτερες αλυσίδες.

Αυτό προκύπτει από τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης έκθεσης, της κλαδικής έρευνας που διενήργησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, και αφορά στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών που διανέμονται μέσω των σούπερ μάρκετ.     

Υπενθυμίζεται από την επιτροπή ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση, η οποία εκκινεί σήμερα 13 Απριλίου 2020, συμμετέχοντας στη σχετική ημερίδα-τηλεδιάσκεψη που θα διοργανώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός του μηνός Μαΐου 2020, ή/και υποβάλλοντας τις απόψεις τους εγγράφως, με τη μορφή υπομνήματος. Μετά την ολοκλήρωση και επεξεργασία των στοιχείων που θα προκύψουν από τη δημόσια διαβούλευση, η τελική έκθεση θα δημοσιευτεί το αργότερο σε 4 μήνες (δηλαδή έως 31 Ιουλίου 2020).

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης έκθεσης:

– Οι αγοραστικές συμμαχίες στην ελληνική αγορά αφορούν κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους στην επαρχία

– Δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στη διαδικασία του ανταγωνισμού (αγορές προμήθειας ή/και πώλησης) από τη δημιουργία των αλυσίδων αυτών, αλλά διαφαίνεται η επιθυμητή ανταγωνιστική πίεση τους προς μεγαλύτερες αλυσίδες.

– Η αρνητική πλευρά της δημιουργίας και περαιτέρω ενίσχυσης των αγοραστικών συμμαχιών, αφορά στην πιθανότητα για δημιουργία αρνητικών φαινομένων (bottleneck) αλλά και για τη δημιουργία καρτελικών συμπράξεων μέσω π.χ. της ανταλλαγής πληροφοριών.

– Βάσει και των μέχρι τώρα εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις ταυτόχρονες έρευνες σε αγοραστικές συμμαχίες, διαφαίνεται η μετατόπιση του ενδιαφέροντος και ενδέχεται να υπάρχει αυστηρότερη αντιμετώπιση στις συμμαχίες αυτές με την λήψη επιπρόσθετων μέτρων.

– Πιθανά μέτρα αφορούν τον ex ante έλεγχο των συμμαχιών, την παρέμβαση για δημιουργία καλύτερων συνθηκών ανταγωνισμού (π.χ. χαρτογράφηση), την ρύθμιση παραγόντων που επιτείνουν αρνητικά φαινόμενα (π.χ. εποχικότητα), αλλά και την ενίσχυση των αρμόδιων αρχών και του πλαισίου ελέγχου και κυρώσεων.

– Η εφαρμογή της Οδηγίας 2019/633 έρχεται να δώσει σημαντικές λύσεις στην αντιστάθμιση της διαπραγματευτικής ισχύος των αγοραστών (λιανοπωλητές), η οποία εν τέλει μπορεί να δημιουργηθεί και από τη συγκέντρωσή τους σε συμμαχίες, έναντι των μικρότερων παραγωγών, δημιουργώντας έτσι ένα συστημικό πλαίσιο προστασίας της αγοράς.