Παπαθανάσης: Δέσμη δράσεων για τη βιομηχανία-Κερδισμένη η μεταποίηση

Δέσμη δράσεων για τη βιομηχανία και με έμφαση στη μεταποίηση, ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.

Όπως είπε ο υφυπουργός, φάνηκε ότι η ελληνική βιομηχανία και η μεταποίηση με ρυθμίσεις και αποφάσεις που ελήφθησαν μέσα στην υγειονομική κρίση , όπως η μείωση της γραφειοκρατίας που σχεδόν μηδενίστηκε, ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της αγοράς και αύξησε την παραγωγή.

«Με τον τρόπο αυτόν καταφέραμε και σε μέσα ατομικής προστασίας να είμαστε πολύ πιο μπροστά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να κρατήσουμε τις τιμές σε λογικά επίπεδα έτσι ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα αισχροκέρδειας ή όποια φαινόμενα αισχροκέρδειας πολύ γρήγορα να αντιμετωπιστούν» σημείωσε ο υφυπουργός. «Και στη συνέχεια», προσέθεσε, «να βρεθούμε σε μία ηρεμία από τη λειτουργία αυτής της αγοράς και να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε με σιγουριά πλέον ότι τα βήματά μας έχουν μελετήσει ακριβώς τη λειτουργία της πρώτης φάσης».

«Έχοντας, λοιπόν, αυτά υπόψη βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα εποχή, σε μία εποχή που πρέπει να επαναξιολογήσουμε το στρατηγικό σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει για τη βιομηχανία, να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία συνέβησαν μέσα σε αυτό το τεράστιο υγειονομικό παγκόσμιο γεγονός, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας και τη στήριξη της μεταποίησης την επόμενη ημέρα» όπως σημείωσε ο ίδιος.

Όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός ετοιμάζονται οι εξής οδηγοί δράσεων κρατικών ενισχύσεων για τη βιομηχανία:

   Η δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» που επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων (προϋπολογισμός δράσης 40 εκατ. ευρώ).

    Η δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί – Δικτυώσεις». Απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες κυρίως Επιχειρήσεις με πυρήνα την μεταποιητική δραστηριότητα, αφορά στη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης διεπιχειρησιακών συνεργασιών με τη μορφή κάθετων, ή/και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας των εννέα τομέων προτεραιότητας του Προγράμματος, ή/και σε συμπληρωματικές προς την αλυσίδα αξίας δραστηριότητες. (προϋπολογισμός δράσης 32 εκατ. ευρώ).

   Επίσης, μια νέα δράση προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ αφορά στη συνολική αναβάθμιση των υποδομών στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και της Κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) και πιο συγκεκριμένα, στη στήριξη της λειτουργίας της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, στην αναδιοργάνωση του δικτύου κυκλοφορίας και στάθμευσης στον χώρο των εγκαταστάσεων, στην αναδιοργάνωση των συστημάτων ασφάλειας, και στην αναβάθμιση των υποδομών ψηφιακής διασύνδεσης των κτηριακών συγκροτημάτων

   Παράλληλα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκών δράσεων, η Ελλάδα συμμετέχει από την αρχή του έτους στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI) της αλυσίδας αξίας των Μπαταριών, ενώ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στα Σημαντικά Ευρωπαϊκά Projects (IPCEI) των αλυσίδων αξίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Τεχνολογιών Υδρογόνου και Έξυπνης Υγείας όταν αυτά διαμορφωθούν.