Χρηματοδότηση “covid19”, με προϋποθέσεις και όρους κρίσης ζητάει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

0
3

Νέα κριτήρια χρηματοδότησης, χωρίς όμως να ελλοχεύει ο κίνδυνος της δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων, που θα δυναμιτίσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ζητάει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του προς το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, για την επίλυση του προβλήματος των τραπεζικών δανείων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη μιας διαφορετικής προσέγγισης των σχεδιαζόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, βασισμένη στην εμπειρία που αποκτήσαμε από τη λειτουργία του προγράμματος «ΤΕΠΙΧ ΙΙ».

Υπογραμμίζει ότι η δεκαετής οικονομική κρίση επέβαλε νέους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι οποίες, κατέληξαν να παλεύουν για την επιβίωσή τους, χωρίς να έχουν μερίδιο ευθύνης. «Οι συσσωρευμένες ζημιές δεν εμπόδισαν τη λειτουργία τους, παρόλο που οι τράπεζες ουσιαστικά ήταν απούσες και η κατανάλωση κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα» όπως σημειώνεται.

Η υγειονομική κρίση, συνεχίζει ο Εμπορικός Σύλλογος, βρήκε τις επιχειρήσεις που κατόρθωσαν να επιβιώσουν σε δυσχερή θέση και τώρα ήρθε η στιγμή που καθοριστικό ρόλο θα παίξει ένας νέος ορισμός της "βιώσιμης επιχείρησης". Ο νέος αυτός ορισμός, σύμφωνα με τον ΕΣΑ, πρέπει να αξιολογεί με νέα κριτήρια ποια επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στα προγράμματα ενίσχυσης, χωρίς φυσικά να διακινδυνεύει η βιωσιμότητα των τραπεζών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει: «Τα κριτήρια που ίσχυσαν έως σήμερα για την ένταξη των επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι τόσο αυστηρά, ώστε οι λίγες επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι αυτές που ουσιαστικά δεν έχουν άμεση ανάγκη χρηματοδότησης. Οι τράπεζες θα σπεύσουν να χρηματοδοτήσουν όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη κριθεί ότι ανταποκρίνονται στα δικά τους αυστηρά κριτήρια, με συνέπεια μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων να αποκλειστεί και να οδηγηθεί μαθηματικά σε οριστική παύση. Αυτό άλλωστε μας δίδαξε και η πρόσφατη εμπειρία μας από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το οποίο ενώ δημιούργησε στην αρχή τεράστιο ενδιαφέρον, εντούτοις τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα βοηθήσει τις πολλές μικρές επιχειρηματικές μονάδες».

Εκτίμηση του συλλόγου είναι ότι στην πράξη, η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, θα ευνοήσει (με τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού) λίγες εύρωστες επιχειρήσεις και θα προσφέρει ελάχιστο όφελος στην Ελληνική οικονομία. «Πρέπει να καταστεί σαφές, ότι για να παραμείνουν εύρωστες οι υγιείς επιχειρήσεις, πρέπει να ενισχυθούν οι «αδύναμοι» συνεργάτες τους, που είναι συνήθως μικρές επιχειρήσεις, πελάτες ή προμηθευτές τους. Είναι αδιαμφισβήτητο πως η συρρίκνωση της αγοράς, μακροπρόθεσμα βλάπτει το σύνολο της οικονομίας» όπως υποστηρίζει ο σύλλογος.

Ο ορισμός λοιπόν νέων κριτηρίων χρηματοδότησης, για τον ΕΣΑ, κρίνεται αναγκαίος και πρέπει να σχεδιαστεί με ορθολογικό τρόπο, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή έλλειψη ρευστότητας, χωρίς όμως να διακινδυνεύει τη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων, που θα δυναμιτίσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Πρόταση για τις προϋποθέσεις ένταξης στη χρηματοδότηση, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων "Covid19"

Ο ΕΣΑ αναφέρει ότι το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο "covid19" για να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην ανάταξη της οικονομίας, πρέπει να περιλαμβάνει:

 α) Κριτήρια βιωσιμότητας

* Εάν τα ίδια κεφάλαια πέσουν κάτω από το 50%, μετά το συμψηφισμό των συσσωρευμένων ζημιών, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με γρήγορες διαδικασίες, πριν από την αίτηση ένταξης.

* Να μην αποτελούν κριτήριο οι προηγούμενες κερδοφόρες χρήσεις ή το θετικό EBITDA.

* Να μην απαιτείται η προσκόμιση επιχειρηματικού σχεδίου -business plan- που αποτελεί από μόνο του μία επιπλέον γραφειοκρατική διαδικασία για τις μικρές επιχειρήσεις.

* Να υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστούν τα χρέη της επιχείρησης προς το δημόσιο και τις Τράπεζες, πριν την αίτηση ένταξης, με δυνατότητα ηλεκτρονικής επαναρύθμισης οφειλών και αυτοματοποιημένης έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, με την άμεση σύνδεση των υπηρεσιών ΕΦΚΑ & ΚΕΑΟ.

β) Εγγυήσεις

   Δέσμευση μελλοντικού τζίρου μέσω POS, ή/και την ενεχυρίαση επιταγών πελατείας. Εκτός των ανωτέρω, να ισχύει ρητή δέσμευση για μη απαίτηση άλλων εμπράγματων εξασφαλίσεων, με μόνη την ενοχική εγγύηση των νόμιμων εκπροσώπων της επιχείρησης.

γ) Όροι και προϋποθέσεις

* Τα συνολικά ποσά χρηματοδότησης, ορθώς προτείνετε να υπολογισθούν αναλογικά με τον ετήσιο κύκλο εργασιών του προηγούμενου έτους και τη μισθοδοσία της επιχείρησης. Για να μειωθεί ο τραπεζικός κίνδυνος αλλά και για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν πρόσβαση περισσότερες επιχειρήσεις, προτείνουμε να ορισθεί η χρηματοδότηση έως το 15% του τζίρου του προηγούμενου έτους.

* Τα δάνεια να έχουν διάρκεια πέντε ετών, με περίοδο χάριτος μέχρι 30-6-2021 και με δεδομένο ότι είναι εγγυημένα από το Ελληνικό δημόσιο σε ποσοστό 80%, να αποκλείονται τραπεζικές αυθαιρεσίες και να προβλεφθεί ανώτατο επιτόκιο 5%.

* Ως διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση, προτείνουμε το δάνειο να έχει τρείς συγκεκριμένους και δεσμευτικούς κατευθυντήριους άξονες:

1 – 1/3 για αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο.

2 – Να προβλεφθεί τμηματική εκταμίευση του δανείου, έτσι ώστε ο δανειολήπτης να εξοφλεί απ' ευθείας σε Δημόσιο και ταμεία τις μετά covid19 υποχρεώσεις του και στη συνέχεια να προχωρεί η υπόλοιπη εκταμίευση.

3 – 1/3 για αποπληρωμή προμηθευτών & επιταγών.

4 – Η εκταμίευση θα γίνεται απευθείας στους λογαριασμούς των προμηθευτών ή των κομιστών των επιταγών, μετά από έγκριση του δανειολήπτη και αφού έχει προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά στην τράπεζα.

5 – Tο τελευταίο 1/3 για αποπληρωμή ανεξόφλητων ενοικίων ή ως κεφάλαιο κίνησης.

Με τον τρόπο αυτό ο ΕΣΑ εκτιμά ότι διασφαλίζεται:

* Ένα ποσό κατ' ελάχιστον 50% του κεφαλαίου, το οποίο θα γυρίσει στο κράτος τονώνοντας τα δημόσια έσοδα, αποφεύγοντας τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών και ανάγκες νέων ρυθμίσεων αποπληρωμής χρεών. Σημειώνεται ότι τόσο το 1/3 του δανείου που προορίζεται για κάλυψη υποχρεώσεων προς το δημόσιο, όσο και το υπόλοιπο 1/3 που προορίζεται για πληρωμή προμηθευτών και επιταγών, συμβάλλουν στην αναζωογόνηση της συναλλακτικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα την άμεση καταβολή Φ.Π.Α και φόρων.

* Λύνεται το πρόβλημα των μεταχρονολογημένων επιταγών, που ενώ ορθώς δόθηκε η πρώτη παράταση των 75 ημερών, δεν προβλέφθηκε το δεύτερο σκέλος που είχαμε προτείνει και αφορούσε την προεξόφληση τους με συγκεκριμένους όρους. Επιπλέον επειδή η λήξη της προθεσμίας των 75 ημερών πλησιάζει, θα συμπέσει με την πληρωμή των νέων επιταγών που λήγουν από τον Ιούνιο και μετά, δημιουργώντας μια νέα βόμβα στα θεμέλια των συναλλαγών.

* Θα εξοφληθούν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στην κρίση, όπως τα απλήρωτα ενοίκια, ενισχύοντας τους ιδιοκτήτες που συνεισέφεραν και αυτοί με την κατά 40% μείωση του ενοικίου και θα τονωθεί το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα.

Πρόταση για τη νομοθέτηση του θεσμού των «Μικροπιστώσεων»

   Σχετικά με τη νομοθέτηση των «Μικροπιστώσεων», ο σύλλογος υπογραμμίζει την αναγκαιότητα ο θεσμός να λειτουργήσει εκτός του πλαισίου της κεντρικής τράπεζας, να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής κάθε μορφής Ευρωπαϊκών κονδυλίων και Ελληνικών και ξένων Αναπτυξιακών τραπεζών, ώστε να επιτελέσει με επιτυχία τον πραγματικό σκοπό της δημιουργίας του.