Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΕ: “Κίνδυνοι” για την τήρηση της νομιμότητας των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης

0
3

O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Kλάους-Χάινερ Λένε εφιστά την προσοχή στους κινδύνους της χρήσης των κονδυλίων του σχεδίου ανάκαμψης.

«Τα ποσά, στο πλαίσιο του προγραμματισμένου σχεδίου ανάκαμψης, είναι εξαιρετικά υψηλά και πρέπει να χρησιμοποιηθούν γρήγορα, έτσι ώστε οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης του κορωνοϊού να μετριαστούν όσο το δυνατόν περισσότερο.

»Αυτό μειώνει αυτόματα το επίπεδο ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που μεγαλώνει τον κίνδυνο της τήρησης της νομιμότητας και της καταλληλότητας των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα χρησιμοποιηθούν και το ποσοστό σφάλματος θα μπορούσε τελικά να αυξηθεί» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Kλάους-Χάινερ Λένε σε συνέντευξή του η οποία δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα «Die Welt».

Ο κορυφαίος ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσθεσε: «Ένα πρόβλημα θα μπορούσε επίσης να είναι η λεγόμενη απορροφητικότητα των οικονομικών μέσων στα πληγέντα κράτη-μέλη, δηλαδή το ερώτημα εάν οι χώρες είναι σε θέση να δαπανήσουν επαρκώς και γρήγορα τα χρήματα που διατίθενται για να ξεπεραστεί η κρίση εντός του δεδομένου πλαισίου».

Σύμφωνα με τον Λένε, «οι ελεγκτές βασίζονται γενικώς όχι μόνο σε δεδομένα των κρατών μελών για τους ελέγχους τους, αλλά κάνουν και τη δική τους έρευνα δεδομένων».

Το  Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ θα εκφέρει γνώμη σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής της ΕΕ για σχέδιο ανάκαμψης περί τα μέσα Ιουλίου.

Πηγή: Die Welt