Η Alpha Bank προωθεί το σχέδιο Galaxy

Τη διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού προς την κατεύθυνση της πλήρους εξυγίανσης, δρομολογεί με ταχύτητα η Alpha Bank, το διοικητικό συμβούλιο της οποίας ενέκρινε σήμερα την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης μέσω απόσχισης (μοντέλο hive down).

Στο πλαίσιο της απόσχισης, ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha Bank θα μεταβιβαστεί σε μία νέα εταιρεία, η οποία θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της σημερινής Alpha Bank, η οποία θα μετασχηματιστεί σε εταιρεία συμμετοχών και οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η διάσπαση αποτελεί βασική προϋπόθεση του εταιρικού μετασχηματισμού της τράπεζας, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, χωρίς να ενεργοποιείται ο νόμος για την αναβαλλόμενη φορολογία και την αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου.

Όπως υπογράμμισε την Πέμπτη, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2020, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, «ο όμιλος παραμένει δεσμευμένος στο Project Galaxy και καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown, η τράπεζα συνέχισε τις εργασίες της για τις διάφορες προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε να έχουμε μία επιτυχημένη συναλλαγή».

Ενημερώνοντας εξάλλου, τους διεθνείς επενδυτές, ο κ. Ψάλτης είχε προαναγγείλει πως η σημαντική πρόοδος σε επίπεδο προετοιμασίας και οι ανοικτοί δίαυλοι με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, «μας επιτρέπουν να ανακοινώσουμε την επανεκκίνηση της συναλλαγής Galaxy, με σκοπό να την ολοκληρώσουμε έως το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους».

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, το αίτημα ένταξης της τιτλοποίησης στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» θα υποβληθεί το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Νωρίτερα, η τράπεζα θα έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες πλήρους εξαγοράς της εταιρείας διαχείρισης Cepal, πλειοψηφικό πακέτο της οποίας θα διατεθεί προς τον προτιμητέο επενδυτή.

Σημειώνεται πως η διαδικασία του μετασχηματισμού, υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το διοικητικό συμβούλιο και τη γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, δεν επιφέρει αλλαγή, ούτε στους πελάτες, ούτε στους εργαζόμενους της τράπεζας.