Χ. Μεγάλου: Νέα δάνεια 2,5 δισ. ευρώ εκταμίευσε η Τρ. Πειραιώς το α’ εξάμηνο

  

Αιτήματα αναστολών δανειακών υποχρεώσεων επιχειρηματικών πελατών 3 δισ. ευρώ και φυσικών προσώπων περίπου 2 δισ. ευρώ, έχει εγκρίνει η Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να στηρίξει τους πελάτες της στην κρίση του Covid-19.

Όπως ανέφερε στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιείται διαδικτυακά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Χρ. Μεγάλου, οι επιπτώσεις του Covid-19 δεν θα είναι αμελητέες για την ελληνική Οικονομία. Ωστόσο τα μέτρα που έχουν λάβει τόσο οι ευρωπαϊκές Αρχές, όσο και η ελληνική κυβέρνηση θα βοηθήσουν ώστε οι προκλήσεις να αντιμετωπιστούν επιτυχώς.

«Το βασικό μας σενάριο είναι ότι η ελληνική Οικονομία θα δεχτεί όλο το βάρος των επιπτώσεων της κρίσης στο γ΄ τρίμηνο του 2020, οπότε το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί, σε τριμηνιαία βάση, στα χειρότερα επίπεδα της πρόσφατης κρίσης.  Η Οικονομία αναμένεται να επανέλθει σε ανάκαμψη από το δ΄ τρίμηνο του 2020 και το 2021», εκτίμησε ο κ. Μεγάλου, αναφέροντας ότι φέτος το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί και θα επιστρέψει σε ισχυρή ανάκαμψη το 2021.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας, Γ. Χαντζηνικολάου τόνισε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ικανό να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της κρίσης, ενώ η πρώτη προτεραιότητά του είναι η στήριξη της Οικονομίας με νέες χρηματοδοτήσεις.

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της Οικονομίας, ο κ. Μεγάλου τόνισε τη σημαντική συμβολή της Τράπεζας Πειραιώς στη χρηματοδότηση της Οικονομίας. Όπως είπε, τους 6 πρώτους μήνες του έτους, η Τράπεζα έχει εκταμιεύσει νέα δάνεια 2,5 δισ. ευρώ, κινούμενη εντός του ετήσιου στόχου που προβλέπει νέα παραγωγή δανείων 5 δισ. ευρώ.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις του τραπεζικού συστήματος το 2019, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς επεσήμανε την ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης, τη βελτίωση της ρευστότητας και την εξυγίανση των ισολογισμών με μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που συνολικά οδήγησαν σε κερδοφορία. Επιπλέον, η κεφαλαιακή επάρκεια κινήθηκε σε υψηλότερα των εποπτικών απαιτήσεων επίπεδα.

"Για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια, η Τράπεζα Πειραιώς και δύο ακόμη τράπεζες που ακολούθησαν, προχώρησαν σε εκδόσεις ομολόγων Tier II, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, σε 4 εκδόσεις από τα μέσα του 2019. Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε 900 εκατ. με δύο εκδόσεις, τον Ιούνιο 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, οι οποίες προσέλκυσαν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και αντίστοιχη υπερκάλυψη", τόνισε ο κ. Μεγάλου.

Αναφερόμενος στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είπε ότι οι τράπεζες βρίσκονται στο σωστό δρόμο και η συμβολή του "Ηρακλή" θα είναι καθοριστική. Η Τρ. Πειραιώς ετοιμάζει δύο τιτλοποιήσεις συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ (Vega 5 δισ. ευρώ, Phoenix 2 δισ. ευρώ).

Σε σχέση με την πιστωτική επέκταση, ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι αυτή ήταν ισοσκελισμένη, από αρνητική προηγουμένως, για τις επιχειρήσεις, ενώ παραμένει αρνητική για τα νοικοκυριά.

Στο σύνολο του τραπεζιού συστήματος, η ρευστότητα βελτιώθηκε με αύξηση των καταθέσεων κατά 4%, στα 159 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 84% από 95% στις 31/12/2018.

Οι επιδόσεις της Τράπεζας Πειραιώς

Αναφερόμενος στις επιδόσεις της Τρ. Πειραιώς το 2019, ο κ. Μεγάλου επεσήμανε τη συνεργασία – ορόσημο με την Intrum για τη μεταφορά της πλατφόρμας διαχείρισης του συνόλου των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας και των νέων που θα δημιουργηθούν.

«Η Τρ. Πειραιώς ήταν η πρώτη που προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση και ακολουθήθηκε από τις άλλες τράπεζες. Η συμφωνία με την Intrum είναι 10ετής, η εταιρεία θα διαχειρίζεται και NPEs τρίτων, ενώ έχει ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά μας στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων», ανέφερε.

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2019, το συνολικό ενεργητικό της Τρ. Πειραιώς διαμορφώθηκε σε 61 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις σε 47 δισ. ευρώ (+6% σε ετήσια βάση), η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε σε 450 εκατ. από 3,2 δις. ευρώ το 2018, η χρηματοδότηση από τη διατραπεζική με χρήση ενεχύρων αυξήθηκε σε 2,4 από 2,2 δισ. ευρώ (σήμερα τα παραπάνω μεγέθη έχουν μεταβεί σε χρηματοδότηση 7 δισ. ευρώ από το TLTRO).

Τα δάνεια προ προβλέψεων ανήλθαν σε 50 δισ. ευρώ και μετά τις προβλέψεις σε 39 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 79% από 85%.

Τα νέα δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα το 2019 ανήλθαν σε 4,1 δισ. ευρώ. Τα δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν σε 24,5 δισ. (μειωμένα κατά 3 δισ. ευρώ από το 2018 και 13 δισ. από τα υψηλότερα επίπεδα, με ιστορικά χαμηλές εισροές νέων NPEs το δ΄ τρίμηνο 2019). Ο δείκτης NPL διαμορφώθηκε σε 49% και ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις σε 45%. Η Τράπεζα έλαβε προβλέψεις απομείωσης 0,7 δισ. ευρώ από 0,5 δις. το 2018.

Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε στο 15,6% από 13,7% το 2018.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1,435 δισ. μειωμένα κατά 2%, τα έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν σε 318 εκατ. ευρώ και τα λοιπά έσοδα σε 421 εκατ. (συμπεριλαμβάνεται η συναλλαγή με την Intrum).

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 2,2 δισ. και τα λειτουργικά έξοδα σε 1 δισ. (μειωμένα κατά 6%).

Στη χρήση 2019 η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε προ φόρων κέρδη 389 εκατ. ευρώ από 80 εκατ. το 2018, ενώ τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 270 εκατ. από 185 εκατ. ευρώ το 2018.