AS Company: Μη διανομή μερίσματος και ΑΜΚ αποφάσισε η Γ.Σ.

Στην απόφαση της μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019 στους μετόχους της και της ΑΜΚ κατά 1 λεπτό ανά μετοχή, από 0,42 σε 0,43 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού & υπολοίπου κερδών σε νέο, κατά το συνολικό ποσό των 131.260,21 ευρώ, κατέληξαν οι μέτοχοι της AS Company, κατά την ετήσια τακτική Γενική τους Συνέλευση.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην εταιρική ανακοίνωση, "η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ" και το διακριτικό τίτλο "AS COMPANY S.A.” (εφεξής η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι την 14η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας του έτους 2020. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας στις 9.7.2020, η οποία αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής (Record Date), ανερχόταν σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, πλην των ιδίων μετοχών. Κατά την ημερομηνία καταγραφής η Εταιρία κατείχε 21.306 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,162319 % του μετοχικού κεφαλαίου. Για τις μετοχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου είναι 13.104.714, ήτοι ποσοστό 99,83768 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα μέτοχοι που κατέχουν 10.333.243 Μετοχές, επί συνόλου 13.126.020 Μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,851% του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται και στην αναφερόμενη ανά θέμα, κατωτέρω, απαιτούμενη απαρτία.