Περισσότερες από 150 εταιρίες υπέγραψαν σε έναν χρό τη Χάρτα Διαφορετικότητας

Ένας χρόνος έκλεισε από την επίσημη υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις,  πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών στην εργασία.

Η Ελλάδα έγινε έτσι η 23η Ευρωπαϊκή χώρα στην οποία υπεγράφη η Χάρτα Διαφορετικότητας, στο πλαίσιο του Εναρκτήριου Συνεδρίου για τη Διαφορετικότητα. Στόχος ήταν να τεθούν οι βάσεις για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στις εταιρίες και οργανισμούς.

Ένα χρόνο μετά, περισσότερες από 150 εταιρίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με περισσότερους από 50,000 εργαζομένους, έχουν υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας, ενσωματώνοντας στην καθημερινή τους λειτουργιά πρακτικές αποδοτικής ένταξης διαφορετικών εργαζομένων, με πολύπλευρα οφέλη.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το Ιδρυτικό Μέλος Όμιλο ΟΤΕ, την Περιφέρεια Αττικής, τις Accenture, Pfizer, Teleperformance Greece, Deloitte, Coca Cola Hellas, Coca Cola 3E, Generation Y, British Council, ICTS Hellas.

Η αποδοχή της διαφορετικότητας δεν είναι μια πρωτοβουλία. Είναι φιλοσοφία, είναι στάση ζωής, είναι επιλογή. Οι οργανισμοί αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της δημιουργίας ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι ίσες ευκαιρίες πρωτοστατούν και η διαφορετικότητα πρωταγωνιστεί. Η διαφορετικότητα επιτυγχάνεται όταν συγκεκριμένος αριθμός εργαζομένων με διαφορετικό υπόβαθρο εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού, αλλά το πραγματικό στοίχημα είναι όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν την αυθεντική αίσθηση του «ανήκειν».

Οι άνθρωποι θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να φέρουν τις μοναδικές ιδέες και πρακτικές τους στον εργασιακό χώρο, ενώ τα οφέλη είναι προφανή και για τις επιχειρήσεις: βελτιώνεται η εταιρική κουλτούρα και η εταιρική απόδοση, αυξάνεται η πρόσβαση στα ταλέντα, η καινοτομία βρίσκει πρόσφορο έδαφος και τελικά η επιχείρηση γίνεται πιο κερδοφόρα.

Για τον ένα χρόνο της Χάρτας Διαφορετικότητας στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος του ΚΕΑΝ  που υλοποιεί για την Ελλάδα τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, Σταύρος Μηλιώνης, σημείωσε:

«Στον ένα αυτό χρόνο της Χάρτας Διαφορετικότητας στην Ελλάδα κάναμε πολλά, αλλά στοχεύουμε σε ακόμη περισσότερα. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους που αγκάλιασαν τη Χάρτα και εφάρμοσαν τις αξίες και τις αρχές της στην καθημερινότητά τους και στην εταιρική τους κουλτούρα. Συνεχίζουμε δυναμικά! Σύντομα και άλλες επιχειρήσεις θα υλοποιήσουν τη Χάρτα και οι εργαζόμενοί τους θ' απολαύσουν τα οφέλη της».

Στο link https://www.youtube.com/watch?v=K1iS4ciKlDM μπορείτε να δείτε επετειακό video για τον 1ο χρόνο Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Αθηνών καθώς και σημαντικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, που στηρίζουν τη Χάρτα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον Όμιλο ΟΤΕ, την Deloitte, την Accenture, την Teleperformance, το Βρετανικό Συμβούλιο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τους σκοπούς ενημέρωσης του κοινού σας.   

Αναλυτικές πληροφορίες για τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, θα βρείτε στο www.diversity-charter.gr καθώς και στο www.kean.gr