Κόλλιας: Να παραταθεί έως 31/10 η προθεσμία για τις Γενικές Συνελεύσεις των ΑΕ

Την παράταση, έως το τέλος Οκτωβρίου, της προθεσμίας πραγματοποίησης της ετήσιας γενικής συνέλευσης για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιρειών και την αντίστοιχη μετάθεση της προθεσμίας δημοσίευσης των καταστάσεων αυτών στο ΓΕΜΗ, ζητά, με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Στην επιστολή, ο κ. Κόλλιας αναφέρει ότι η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έως τις 28 Αυγούστου καθιστά πολύ μικρό το διάστημα έως τις 10 Σεπτεμβρίου -που προβλέπει ο νόμος- για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους λογιστές-φοροτεχνικούς και τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού από τους ορκωτούς ελεγκτές.

Επιπλέον σημειώνεται ότι έχει ήδη παραταθεί έως τις 31 Αυγούστου η δυνατότητα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης μετόχων ή εταίρων με τηλεδιάσκεψη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ΟΕΕ προτείνει, ειδικά για φέτος, να μεταφερθούν η προθεσμία της πραγματοποίησης της ετήσιας γενικής συνέλευσης των ανώνυμων εταιρειών για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι τις 31/10/2020 και η ανάρτηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ μέχρι τις 20/11/2020.