Πως θα γίνει η πληρωμή για τα τέλη κυκλοφορίας 2021

Με δύο τρόπους μπορεί να γίνει η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.aade.gr:

Α' Τρόπος

Με κωδικούς στο TAXISnet:

Πολίτες > οχήματα > τέλη κυκλοφορίας με κωδικούς TAXISnet ή

Επιχειρήσεις > φορολογικές υπηρεσίες > οχήματα >τέλη κυκλοφορίας με κωδικούς TAXISnet

Β' Τρόπος

Χωρίς κωδικούς TAXISnet:

Πολίτες > οχήματα > τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet
Επιχειρήσεις > φορολογικές υπηρεσίες > οχήματα > τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Τα τέλη κυκλοφορίας μέσω e-banking

Αν έχετε εφαρμογή e-banking στο κινητό σας τηλέφωνο, τότε στην ενότητα για τα τέλη κυκλοφορίας υπάρχει το εικονίδιο για σάρωση (scanning).

Πατώντας αυτό το εικονίδιο, ανοίγει η κάμερα του κινητού τηλεφώνου, την εστιάζετε στο QR code των τελών κυκλοφορίας και τότε συμπληρώνονται αυτόματα τα τρία αναγκαία πεδία:

    α) ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος
    β) το ΑΦΜ
    γ) ο κωδικός/ταυτότητα πληρωμής (RF και 22 αριθμοί)

Σε κάποιες εφαρμογές e-banking συμπληρώνεται αυτόματα και το ποσό των τελών κυκλοφορίας, ενώ σε άλλες απαιτείται η συμπλήρωσή του από τον χρήστη.