Ηλεκτρονική διενέργεια διαγωνισμών από την ΕΔΑ Αττικής

Στην απλοποίηση και αναβάθμιση των διαδικασιών προκήρυξης και υλοποίησης διαγωνισμών προμηθειών προχωρά η ΕΔΑ Αττικής, υιοθετώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Συγκεκριμένα προχώρησε στην υιοθέτηση της υπηρεσίας sourceOΝΕ της εταιρείας cosmoOne, η οποία θα συμβάλει στη σημαντική αναβάθμιση του τρόπου διενέργειας των διαγωνισμών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια, την ταχύτητα προκήρυξης και διεξαγωγής, ενώ διασφαλίζει την ίση πρόσβαση των δυνητικών προμηθευτών και τη διαφάνεια.

«Η ΕΔΑ Αττικής, επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών και υπηρεσιών της αξιοποιώντας τις δυνατότητες και ευκαιρίες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές ΙΟΤ. Ήδη, έξυπνες ψηφιακές λύσεις εφαρμόζονται στην ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας βελτιώνοντας σημαντικά την επιχειρησιακή λειτουργία του. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζονται τα πληροφοριακά και ψηφιακά συστήματα, ενώ σχεδιάζονται ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία που διευκολύνουν παρόχους, επαγγελματίες του κλάδου και φυσικά, τους τελικούς καταναλωτές», τονίζει η εταιρεία.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ Αττικής, Πιέρρος Χατζηγιάννης σημείωσε σχετικά: «Με την ψηφιοποίηση των διαγωνισμών, η ΕΔΑ Αττικής, περνά δυναμικά στη νέα εποχή και ενισχύει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά της προς όφελος των μετόχων, των συνεργατών και των καταναλωτών. Η υιοθέτηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η νέα, ψηφιακή τεχνολογία, αποτελεί στρατηγική επιλογή για την εΕταιρεία. Ιδιαίτερα στο νευραλγικό κομμάτι των προμηθειών, αυτή η επιλογή είναι μέρος μιας σειράς βημάτων και σύγχρονων εταιρικών πολιτικών, που θα ακολουθήσουν στο κρίσιμο ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΔΑ Αττικής».