Προαναγγελία ανόδου στα ασφάλιστρα υγείας

0
4

Αναμένονται αυξήσεις ασφαλίστρων στα συμβόλαια υγείας το 2021, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς που παρακολουθούν τις τάσεις και την ιστορικότητα των τιμών. Βασικό πρόδρομο σημάδι αποτελεί η άνοδος του κόστους των νοσοκομειακών αποζημιώσεων των ασφαλιστικών προγραμμάτων με διψήφιους ρυθμούς. Στατιστικά, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, όταν ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας αυξάνεται, συνήθως ακολουθεί άνοδος στο κόστος των ασφαλίστρων.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ, ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ), ο οποίος λαμβάνει υπόψη και την εξέλιξη της ηλικιακής σύνθεσης του χαρτοφυλακίου μακροχρόνιων νοσοκομειακών καλύψεων στην ελληνική αγορά παρουσίασε άνοδο 10,9% το 2019.

Από την ανάλυση των στοιχείων του ΙΟΒΕ προκύπτει ότι την περίοδο 2011-2019, η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο του χαρτοφυλακίου αυξήθηκε σε 17,4% το 2019, από 16,6% το 2018 και 14,1% το 2011.

Αντίστοιχα, το μέσο κόστος ζημιάς ενισχύθηκε σε 3,7 χιλ. ευρώ το 2019, από 3,4 χιλ. ευρώ το 2018 και 2,9 χιλ. ευρώ το 2011. Η άνοδος αυτών των δύο παραμέτρων οδήγησε σε αύξηση του Ενιαίου Δείκτη Υγείας (ΕΔΥ) κατά 10,9% το 2019 (75,4% συνολικά από το 2011).

Για τους σκοπούς της μελέτης συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 14 ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της αγοράς νοσοκομειακών ασφαλιστικών προγραμμάτων εγγυημένης ανανεωσιμότητας.

Το δείγμα στοιχείων περιλαμβάνει 723.464 εγγραφές αποζημιώσεων και 5.089.638 εγγραφές για τους ασφαλισμένους, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, συνολικά για την περίοδο 2011-2019.