Στα 37,5 δισ. ευρώ οι οφειλές στα Ταμεία τον Δεκέμβριο του 2020

Στα 37.519.783.086 ευρώ ανήλθαν οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020, σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το δ' τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση ''το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 30/9/2020 ήταν 37.395.111.520 ευρώ και μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 124.671.566 ευρώ.

Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 348.792.935 ευρώ στα πρόσθετα τέλη, ενώ οι συνολικές κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 224.121.368 ευρώ''.

Οι συνολικές εισπράξεις από ρυθμίσεις κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ανέρχονται σε 268.166.410 ευρώ, με ποσοστό 82% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 18% από καταβολές εκτός ρύθμισης, τονίζεται στην ίδια έκθεση.

Στο γ' τρίμηνο του 2020 εισπράχθηκαν από ρυθμίσεις €283.489.515. Συνεπώς μεταξύ γ' και δ' τριμήνου του 2020, σημειώθηκε μείωση 5,3%.