Η Vodafone δίνει 16 εβδομάδες γονικής άδειας σε όσους εργαζόμενους της αποκτούν παιδί με οποιοδήποτε τρόπο

Η Vodafone πλέον δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζομένους της που αποκτούν παιδί με οποιοδήποτε τρόπο να κάνουν χρήση της πλήρως αμειβόμενης γονικής άδειας 16 εβδομάδων και να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στα νέα μέλη της οικογένειάς τους.

Από 1η Μαρτίου 2021, κάθε νέος γονιός, είτε ως βιολογικός γονέας, είτε μέσω υιοθεσίας, αναδοχής ή παρένθετης μητρότητας, δικαιούται  γονικής άδειας με πλήρεις αποδοχές, οποιαδήποτε στιγμή μέσα στους πρώτους 18 μήνες από τη γέννηση, υιοθεσία ή αναδοχή του παιδιού.

Σε συνέχεια της υπάρχουσας πολιτικής για όλες τις γυναίκες που εργάζονται στη Vodafone και γίνονται μητέρες πλέον η εταιρεία επεκτείνει το δικαίωμα αυτό σε κάθε εργαζόμενος της του οποίου ο/ η σύντροφος αποκτά μωρό, υιοθετεί ένα παιδί ή γίνεται γονιός μέσω παρένθετης μητρότητας, θα έχει την ευελιξία να λάβει άδεια μετ' αποδοχών έως και 16 εβδομάδες ανά πάσα στιγμή κατά τους πρώτους 18 μήνες.

Η πολιτική αυτή αφορά εργαζομένους τόσο της Vodafone όσο και των θυγατρικών της Vodafone Innovus και 360 Connect, αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Η Ηρώ Μέλλιου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: "Η πολιτική αυτή είναι στην καρδιά των αξιών της εταιρείας. Θέλουμε να στηρίζουμε όλες ανεξαρτήτως τις οικογένειες, με όποιον τρόπο αυτές έχουν σχηματιστεί, δίνοντας σε όλους τους γονείς την ευκαιρία να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους, χωρίς να ανησυχούν για τον αντίκτυπο στα οικονομικά ή τη σταδιοδρομία τους".  

Η νέα πολιτική γονικής άδειας υπογραμμίζει περαιτέρω την ισχυρή δέσμευση της Vodafone για την ποικιλομορφία και την ισότητα των φύλων και την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Η Vodafone εδώ και χρόνια υιοθετήσει πολιτικές ίσων ευκαιριών, εξέλιξης και ανάπτυξης, ισότιμης ανταμοιβής και εκπροσώπησης σε διοικητικές θέσεις για όλους τους εργαζόμενους της.

Ταυτόχρονα, η Vodafone αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην άμβλυνση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με την εκπαίδευση, την υγεία, την ασφάλεια, αλλά και την εργασία, προσφέροντας τους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης.