Σημαντική αύξηση του τζίρου το δ’ τρίμηνο πέρυσι για τις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, καθώς και εκείνες που δραστηριοποιούνται στη γραμματειακή υποστήριξη και τις υπηρεσίες πληροφορίας, είχαν, όπως ήταν αναμενόμενο, σημαντική αύξηση του τζίρου τους το δ' τρίμηνο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση του κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών καταγράφηκε σε: Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (23,3%), Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (22,8%), Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (21,9%), Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (11,6%), Δραστηριότητες απασχόλησης (8%), Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (7,3%) και Δραστηριότητες καθαρισμού (0,6%).

Στον αντίποδα, ο τζίρος μειώθηκε σε: Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας (12%), 'Αλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (5,4%), Εκδοτικές δραστηριότητες (2,7%), Τηλεπικοινωνίες (2,6%), Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (1,2%), Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους (0,9%), Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (0,4%) και Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (0,3%).