Ακτοπλόοι: Ζημιές άνω των €200 εκατ. τη διετία 2020/2021

Επιστολή με την οποία ζητούν άμεσα μέσα στήριξης της επιβατηγού ναυτιλίας καθώς και την καταβολή αποζημιώσεων άνω των 50 εκατ. ευρώ που αφορούν στην εκτέλεση δρομολογίων Δημόσιας Υπηρεσίας, απέστειλε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη.

Στην επιστολή του, ο ΣΕΕΝ προειδοποιεί για τους κινδύνους που εγκυμονούν για τις εταιρείες του κλάδου επιβατηγών μεταφορών αλλά και για τον τουρισμό της χώρας, και ζητά την παρέμβαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΕΝ αναφέρει:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε από τις εβδομαδιαίες ενημερώσεις του Συνδέσμου μας τις οποίες σας αποστέλλουμε, η επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο του 2021 θα είναι μικρότερη αυτής του 2020, τόσο στις Ακτοπλοϊκές γραμμές όσο και στις γραμμές Ελλάδας Ιταλίας.

Παρά την αναμενόμενη αύξηση της κίνησης μετά την 1/7, τα ζημιογόνα οικονομικά αποτελέσματα των Εταιρειών μας το 2021 θα είναι αυξημένα σε σχέση με το 2020, ως συνέπεια του διπλασιασμού των τιμών των καυσίμων, για την εξέλιξη των οποίων επίσης σας ενημερώνουμε κάθε μήνα.

Τη διετία 2020/2021 οι συνολικές ζημιές των πλοίων μελών του ΣΕΕΝ τα οποία εξυπηρετούν τα Ελληνικά νησιά και τη γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας, η οποία είναι μεγάλης σημασίας για τη στήριξη του τουρισμού και των εισαγωγών / εξαγωγών της Χώρας, αναμένεται να ξεπεράσουν τα €200.000.000. Στις ζημιές αυτές έχουν συνυπολογισθεί ήδη τα μισθώματα των συμβάσεων COVID-19, τα οποία για τις Εταιρείες μέλη του Συνδέσμου μας δεν ξεπέρασαν τα €45.000.000 και τα οποία αποτελούν αποζημιώσεις για κάλυψη μικρού μέρους του κόστους των δρομολογίων τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελούμε.

Πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη ότι παρά την κρίση, τους περιορισμούς στις μετακινήσεις και τον σχεδόν μηδενικό τουρισμό, τα πλοία μας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, εκτελούν την τρέχουσα περίοδο τα ίδια δρομολόγια με το 2019, όταν η κίνηση ήταν τριπλάσια της σημερινής.

Παρά την πολύ κρίσιμη κατάσταση και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλάδος μας, αντί για τη λήψη των έκτακτων μέτρων τα οποία σας είχαμε προτείνει με τις από 15.2.21, 23.3.21 και 1.4.21 επιστολές μας, και τα οποία θα προσέφεραν ουσιαστική ανακούφιση στον Κλάδο, τελικά δεν λάβαμε ούτε καν αυτή την ελάχιστη αποζημίωση που είχατε αποφασίσει, καθώς η καταβολή της διακόπηκε τους μήνες Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο. Ταυτόχρονα, το μέτρο της αναστολής εργασίας των ναυτικών για τα ελάχιστα πλοία που ακινητούν δεν εφαρμόζεται, ενώ την 1η Απριλίου υποχρεωθήκαμε να διπλασιάσουμε το ξενοδοχειακό προσωπικό των πλοίων παρά την απαγόρευση των μετακινήσεων επιβατών η οποία ίσχυε, αλλά και το μειωμένο κατά 50% πρωτόκολλο επιβατών των πλοίων.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σήμερα το Υπουργείο σας οφείλει στις Εταιρείες μας αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα €50.000.000 και αφορούν στην εκτέλεση δρομολογίων Δημόσιας Υπηρεσίας, κυρίως για την εξυπηρέτηση των μικρών νησιών μας.

Ο τρόπος αντιμετώπισης του Κλάδου των θαλάσσιων επιβατηγών μεταφορών υποδηλώνει υποβάθμιση της σοβαρότητας της κατάστασης και των κινδύνων όχι μόνο για το μέλλον των Εταιρειών μας αλλά και για τον τουρισμό της Χώρας και τα νησιά μας τα οποία εξυπηρετούμε υποδειγματικά.

Παρακαλούμε για την άμεση λήψη των μέτρων ενίσχυσης και αποζημίωσης του κλάδου τα οποία σας έχουμε προτείνει σύμφωνα με τις παραπάνω επιστολές μας και μέρος των οποίων έχουν αποφασισθεί αλλά δεν εφαρμόζονται.

Επίσης παρακαλούμε για :

– Την άμεση πληρωμή των οφειλόμενων μισθωμάτων και την εξόφληση των Εταιρειών μας κατά τρόπο αντικειμενικό ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών.

– Την επαναφορά σε μόνιμη βάση του μέτρου της προκαταβολής των μισθωμάτων των γραμμών Δημόσιας Υπηρεσίας με την κατάθεση των δικαιολογητικών, όπως ίσχυε σύμφωνα με την ΥΑ αριθ. 2252.1-19/24568/20/24-4-20 (ΦΕΚ 1690/Β/4-5-20) συμπεριλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που έχουν ήδη κατατεθεί».