Αύξηση του δείκτη μισθολογικού κόστους κατά 6,5% το α’ τρίμηνο σε ετήσια βάση

Αύξηση κατά 6,5% (διορθωμένο ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών) παρουσίασε το μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα το α΄ τρίμηνο του 2021, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2020, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), με τον δείκτη να μην αφορά τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών.

Η αντίστοιχη αύξηση το α΄ τρίμηνο του 2020 έναντι του α΄ τριμήνου του 2019 ήταν 2,5%.

Πιο ειδικά, με βάση την ΕΛΣΤΑΤ:

▪ Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του α΄ τριμήνου 2021, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του α΄ τριμήνου 2020, παρουσιάζει αύξηση κατά 6,6% έναντι αύξησης 1,6% κατά την αντίστοιχη  σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019.

▪ Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του α΄ τριμήνου 2021, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς  διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του α΄ τριμήνου 2020, παρουσιάζει αύξηση κατά 5,8% έναντι αύξησης 0,7% κατά την αντίστοιχη  σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019.  

▪ Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του α΄ τριμήνου 2021, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των  εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του α΄ τριμήνου 2021, παρουσιάζει αύξηση κατά 6,5% έναντι αύξησης 2,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019.