Ο ΕΦΚΑ θα καταβάλλει αποζημίωση σε περίπτωση που καθυστερήσει να εκδόσει σύνταξη

Το ..χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλει το δημόσιο όταν καθυστερεί αδικαιολόγητα την έκδοση σύνταξης σε ασφαλισμένο.  Το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας επιδίκασε αποζημίωση σε ασφαλισμένη λόγω υπέρμετρης καθυστέρησης στην έκδοση της σύνταξής της. Η συνταξιούχος η οποία  είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη καταλογίζοντας ολιγωρία των αρμοδίων οργάνων του ΕΦΚΑ για τη μη έκδοση της σύνταξης της κατάφερε τελικά να της επιδικαστεί αποζημίωση ύψους περίπου 4.350 ευρώ.

Στην αγωγή της η συνταξιούχος υποστηρίζει ότι πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του e-ΕΦΚΑ ήταν η αιτία να χάσει τμήμα από τη σύνταξή της  κατά το χρονικό διάστημα από 9-10-2010  έως 31-8-2012 . Και αυτό γιατί, όπως αναφέρει, αν και δικαιούταν να εισπράττει τη σύνταξή της  από τον Οκτώβριο του 2010, λόγω του υπολογισμού του χρόνου της διαδοχικής ασφάλισής της στον εναγόμενο ασφαλιστικό φορέα αυτό έγινε με καθυστέρηση που ξεπέρασε τα τέσσερα χρόνια. 

Από την πλευρά του, ο ΕΦΚΑ υποστήριξε ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες και βεβαιώθηκε ο ορθός χρόνος ασφάλισής της. 

Το δικαστήριο με την πρωτόδικη απόφαση του (1806/2021) αποφάνθηκε ότι «μπορεί να στοιχειοθετηθεί αστική ευθύνη  του ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον η καθυστέρηση αυτή συνδέεται αιτιωδώς  με τη ζημία που υπέστη ο ασφαλισμένος» και σημειώνει στο σκεπτικό του πως «Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα που μεσολάβησε συνεκτιμώντας την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ενόψει του ότι απαιτήθηκε η διενέργεια επιμέρους ελέγχων σε τρία διαφορετικά υποκαταστήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, υπερβαίνει το εύλογο εντός του οποίου όφειλε το εναγόμενο  να διεκπεραιώσει την απαίτηση της ενάγουσας».