Στον πρόεδρο της Βουλής η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2020

Την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2020 υπέβαλε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα, η πρόεδρος της ανεξάρτητης Αρχής, Βασιλική Λαζαράκου.

Παραδίδοντας την έκθεση, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα προβλήματα της οικονομίας και ειδικότερα της Κεφαλαιαγοράς, λόγω των συνεπειών από την πανδημία covid-19, αλλά και από την ανησυχία για την έκβαση τής αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, η κυρία Λαζαράκου παρουσίασε ειδικότερα τα συμπεράσματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ό,τι αφορά τα μακροοικονομικά δεδομένα και την πορεία της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς κατά το υπό εξέταση έτος, ενώ εξέθεσε και τις πρωτοβουλίες της ανεξάρτητης Αρχής τόσο στην αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας όσο και στην ευρύτερη εναρμόνισή της με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα στους τομείς εποπτείας της.

Ο πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση και τη διαβεβαίωσε ότι θα διαβιβάσει την Έκθεση στην Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου, από την οποία θα κληθεί η κυρία Λαζαράκου προκειμένου να ενημερώσει αναλυτικά τους βουλευτές, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Βουλής.