Ισπανία: Προειδοποιεί η κεντρική τράπεζα για επιδείνωση της ποιότητας των δανείων

Η τράπεζα της Ισπανίας έχει παρατηρήσει αρχικές ενδείξεις ότι η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων των ισπανικών τραπεζών μπορεί να επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα της πανδημίας, τόνισε ο διοικητής Pablo Hernandez de Cos.

"Ο κίνδυνος επιδείνωσης της πιστωτικής ποιότητας στο μέλλον παραμένει, ιδιαίτερα στους κλάδους που επηρεάζονται περισσότερο από την πανδημία κια καθώς αποσύρονται σταδιακά τα μέτρα στήριξης”, ανέφερε ο de Cos στη διάρκεια εκδήωσης στη Μαδρίτη.