Μίχαλος: Σημαντικά οφέλη από την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Στα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όχι μόνο στο επίπεδο της φορολογικής διοίκησης αλλά και στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος κατά την ομιλία του στην ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση του ΕΒΕΑ με θέμα:  "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ B2G ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ”.

Ειδικότερα, στην ομιλία του ο κ. Μίχαλος ανέφερε:

«Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ένα μέτρο του οποίου την εφαρμογή συζητάμε εδώ και χρόνια, στο πλαίσιο της ανάγκης για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Γνωρίζετε ότι ως ΕΒΕΑ υποστηρίζουμε σταθερά την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, στη μάχη κατά της παραοικονομίας,  της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς στη χώρα.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ένα μέτρο που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια.

– Γιατί καθιστά πρακτικά ανέφικτη την έκδοση εικονικών τιμολογίων και μειώνει δραστικά τη φοροδιαφυγή.

– Γιατί επιτρέπει ακριβέστερο υπολογισμό των φορολογικών εσόδων.

– Γιατί βοηθά στον καλύτερο προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου των φορολογικών αρχών.

Όμως τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στο επίπεδο της φορολογικής διοίκησης.

Ειδικά στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης βοηθά στην αντιμετώπιση σημαντικών παθογενειών.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών, το 2020 βρίσκονταν σε ισχύ περίπου 190.000 συμβάσεις του δημοσίου με 48.000 αναδόχους – προμηθευτές. Και οι εντολές πληρωμής, με αντίστοιχες τιμολογήσεις έφτασαν τις 585.000.

Υπάρχει, επομένως, ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων των οποίων η ρευστότητα εξαρτάται άμεσα από την αποτελεσματική διαχείριση και την έγκαιρη πληρωμή των τιμολογίων που εκδίδουν, για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς το δημόσιο.

Ιδιαίτερα στο σημερινό δυσμενές περιβάλλον, που επικρατεί εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ιδιαίτερα, βασίζονται σε τακτικές πληρωμές προκειμένου να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και να επιβιώσουν.

Είναι αλήθεια ότι οι χρόνοι πληρωμής του δημοσίου έχουν βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια.

Εξακολουθούμε, όμως, να είμαστε οριακά πάνω από το όριο των 60 ημερών που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ειδικά όσον αφορά το χώρο της υγείας.

Πιστεύω ότι οι νέες προδιαγραφές για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων θα συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης:

– Επιτρέποντας την άμεση αποστολή των τιμολογίων στις αρμόδιες αναθέτουσες αρχές

– Διευκολύνοντας την ηλεκτρονική συλλογή των δικαιολογητικών πληρωμής

– Μειώνοντας εν τέλει το χρόνο αποπληρωμής

Παράλληλα, βεβαίως, θα συμβάλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των δαπανών.

Βεβαίως η εφαρμογή των νέων κανόνων θα απαιτήσει προσαρμογή από τις επιχειρήσεις. Κι αυτό σε μια περίοδο, όπου η αγορά βρίσκεται σε λειτουργία επιβίωσης.

Ωστόσο, η αλλαγή είναι για το καλό.

Και με την κατάλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα.

Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, τόσο εμείς ως ΕΒΕΑ όσο και τα κατά τόπους Επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα.

Συνεργαζόμαστε ήδη με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, προκειμένου να υλοποιήσουμε από κοινού πραγματικά χρήσιμων δράσεων ενημέρωσης, αλλά και εκπαίδευσης των επιχειρηματιών και στελεχών.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, σε όλες τις συναλλαγές, είναι ένα βήμα προόδου.

Μια αλλαγή, που έχουμε όλοι συμφέρον να λειτουργήσει σωστά στην πράξη.

Οφείλουμε, λοιπόν, ο καθένας από την πλευρά του, να φροντίσουμε για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων και συνθηκών.

Ελπίζω η σημερινή εκδήλωση να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση».