Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος στην ΕΕ υστερούν στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων

Οι ισχυρές εθνικές διακυμάνσεις στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ, συσχετίζονται σαφώς με το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας, σύμφωνα με νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων(ACEA). Τα αμιγώς ηλεκτρικά μπαταρία και τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα αποτελούν το 10,5% όλων των νέων αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στην ΕΕ πέρυσι.

Ωστόσο, 10 κράτη μέλη είχαν ακόμη μερίδιο αγοράς χαμηλότερο από 3%. Η ανάλυση δείχνει ότι η κατανάλωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τους καταναλωτές συνδέεται άμεσα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μιας χώρας, γεγονός που δείχνει ότι η προσιτή τιμή παραμένει μείζον ζήτημα.

«Όπως συμβαίνει με τη διανομή της υποδομής φόρτισης, υπάρχει σαφής διαχωρισμός στην προσιτή τιμή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεταξύ της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης και της Δυτικής Ευρώπης, καθώς και ένα έντονο χάσμα Βορρά-Νότου», δήλωσε ο Eric-Mark Huitema, ACEA γενικός διευθυντής.

Οι χώρες με συνολικό μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων κάτω του 3% έχουν μέσο ΑΕγχΠ κάτω των 17.000 ευρώ. Αυτό ισχύει για παράδειγμα σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι πέντε χώρες με τη χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αγορά έχουν επίσης πολύ λίγα σημεία φόρτισης – κάτω από το 1% του συνόλου της ΕΕ.

Από την άλλη πλευρά, μερίδιο αγοράς άνω του 15% για ηλεκτρικά αυτοκίνητα εντοπίζεται μόνο σε πλουσιότερες χώρες της Βόρειας Ευρώπης με μέσο ΑΕγχΠ άνω των 46.000 ευρώ.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα όλων των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ συγκεντρώνονται σε τέσσερις χώρες της Δυτικής Ευρώπης με μερικά από τα υψηλότερα ΑΕγχΠ (Σουηδία, Κάτω Χώρες, Φινλανδία και Δανία). Το υπόλοιπο τρίμηνο των πωλήσεων κατανέμεται σε 23 κράτη μέλη.

Όπως δείχνουν πρόσφατα στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι μεγάλες επενδύσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας σε οχήματα χαμηλών εκπομπών αποδίδουν. Με τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων να τριπλασιάζονται μεταξύ 2019 και 2020, οι μέσες εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 12% πέρυσι.

«Για να συνεχιστεί αυτή η πρόοδος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει τώρα να διασφαλίσει επειγόντως ότι υπάρχουν όλες οι σωστές συνθήκες – και ότι καμία χώρα ή πολίτης δεν μένει πίσω. Τα οχήματα με μηδενικές εκπομπές πρέπει να είναι προσιτά και βολικά για όλους», δήλωσε ο Eric-Mark Huitema, ACEA Γενικός Διευθυντής.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της Ευρώπης ζητούν, συνεπώς, κατάλληλα κίνητρα για την τόνωση των πωλήσεων αυτών των οχημάτων μακροπρόθεσμα, και δεσμευτικούς στόχους υποδομής για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Η ACEA δημοσιεύει αυτά τα δεδομένα ενόψει των προτάσεων της επόμενης εβδομάδας για νέους στόχους CO2 για αυτοκίνητα σε ολόκληρη την ΕΕ και επανεξέταση της οδηγίας για την εναλλακτική υποδομή καυσίμων – και οι δύο θα αποτελέσουν μέρος της δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Fit for 55».

Πέντε χώρες με το χαμηλότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μοιράζονται + το ΑΕγχΠ τους (2020): Κύπρος: 0,5% – 23,580 ευρώ. Λιθουανία: 1,1% – 17,460 ευρώ. Εσθονία: 1,8% – 20,440 ευρώ. Κροατία: 1,9% – 12,130 ευρώ. Πολωνία: 1,9% – 13,600 ευρώ.

Πέντε χώρες με το υψηλότερο μερίδιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων + το ΑΕγχΠ τους (2020): Σουηδία: 32,2% – 45,610 ευρώ. Ολλανδία: 25,0% – 45,790 ευρώ. Φινλανδία: 18,1% – 42,940 ευρώ. Δανία: 16,4% – 53,470 ευρώ. Γερμανία: 13,5% – 40,070 ευρώ.