Οριακή αύξηση των ληξιπροθέσμων οφειλών του δημοσίου τον Μάιο

Οριακή αύξηση κατά 55 εκατ. ευρώ κατέγραψαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δημοσίου τον Μάιο φτάνοντας τα 2.393 εκατ. ευρώ από 2.338 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, λόγω της αύξησης και των καθυστερούμενων φόρων, αλλά και των οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα οι καθυστερούμενοι φόροι προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 16 εκατ. ευρώ στα 586 εκατ. ευρώ τον Μάιο από 570 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 39 εκατ. ευρώ στα 1.807 εκατ. ευρώ τον Μάιο από 1.768 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, κατά 44 εκατ. ευρώ στα 498 εκατ. ευρώ τον Μάιο έναντι 454 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Αύξηση καταγράφεται και στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων κατά 42 εκατ. ευρώ, με το υπόλοιπο να φτάνει στο τέλος Μαΐου στα 860 εκατ. ευρώ, από τα 818 εκ ευρώ που ήταν τον Απρίλιο.

Αντίθετα είχαμε μειώσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά 13 εκατ. ευρώ, με το υπόλοιπο να φτάνει στο τέλος Μαΐου στα 204 εκατ. ευρώ τον Μάιο από 217 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Επίσης και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μειώθηκαν κατά 13 εκατ. ευρώ στα 199 εκατ. ευρώ τον Μάιο, από 212 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.