Κομισιόν: Ενέκρινε γαλλικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 5,7 δισ. ευρώ

Πρόγραμμα ενίσχυσης ύψους 5,7 δισ. ευρώ το οποίο ετάσσεται στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων ενέκρινε για τη  Γαλλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα προορίζεται για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συγκεκριμένα από μικρές ηλιακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κτήρια.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μέτρο θα βοηθήσει τη Γαλλία να επιτύχει τον στόχο της να παράγει το 33% των ενεργειακών αναγκών της από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030 και θα συμβάλει στον ευρωπαϊκό στόχο της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, χωρίς να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέτ Βεστάγκερ, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Αυτό το σχέδιο στήριξης 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ θα βοηθήσει περαιτέρω τη Γαλλία στη μετάβασή της σε έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό. Το μέτρο, που θα υποστηρίξει την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από μικρές ηλιακές εγκαταστάσεις, συμπληρώνει ένα άλλο γαλλικό σχέδιο ύψους 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ενέκρινε η Επιτροπή τον περασμένο μήνα. Θα τονώσει περαιτέρω την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού στη γαλλική αγορά ενέργειας».

Το γαλλικό σχέδιο

Το πρόγραμμα, το οποίο κοινοποίησε στην Επιτροπή η Γαλλία, έχει προσωρινό προϋπολογισμό περίπου 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και θα διαρκέσει έως το 2026. Θα είναι ανοικτό σε χειριστές μικρών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε κτίρια χωρητικότητας έως 500 κιλοβάτ.

Αυτές οι εγκαταστάσεις θα είναι επιλέξιμες για να λάβουν εγγυημένη τιμή για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, για είκοσι χρόνια.

Το επίπεδο των τιμών θα διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης και το επιχειρηματικό μοντέλο (δηλαδή, εγκαταστάσεις που εισάγουν όλη την ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο ή εγκαταστάσεις που καταναλώνουν μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας).

Με αυτό το μέτρο, η Γαλλία αναμένει να αναπτύξει 3.700 επιπλέον μεγαβάτ σε ηλιακή ανανεώσιμη ενέργεια.
Η αξιολόγηση από την Επιτροπή

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η βοήθεια είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να επιτραπεί στη Γαλλία να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους και τους στόχους ανανεώσιμης ενέργειας.

Έχει επίσης ένα κίνητρο, καθώς τα έργα δεν θα πραγματοποιηθούν ελλείψει δημόσιας στήριξης.

Δεδομένου ότι αφορά μικρές ηλιακές εγκαταστάσεις κάτω από 1 μεγαβάτ, η ενίσχυση θα χορηγηθεί χωρίς διαδικασία διαγωνισμού. Αυτό είναι σύμφωνο με αυτό που προβλέπεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση είναι ανάλογη και περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο.

Τέλος, ότι οι θετικές επιπτώσεις των μέτρων, ιδίως οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υπερτερούν των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων όσον αφορά τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.